Surveillance

plaatje niet beschikbaar

In week 3 rapporteerden de Peilstations van Nivel Zorgregistraties eerste lijn 43 mensen met influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is lager dan voorgaande weken en onder de epidemische grens. Wel is er in veel neus- en keelmonsters van mensen met IAZ influenzavirus aangetroffen, maar dat heeft dus nog niet tot een griepepidemie geleid.
Er is formeel sprake van een griepepidemie als het aantal mensen met IAZ dat de huisarts bezoekt twee achtereenvolgende weken boven de epidemische grens ligt én er in voldoende neus- en keelmonsters influenzavirussen worden gevonden.

In week 3 zijn er 19 neus- en keelmonsters afgenomen van patiënten met IAZ en 16 monsters van patiënten met een luchtweginfectie zonder typische klachten van griep (ARI). Deze monsters zijn door onze samenwerkingspartner RIVM onderzocht op aanwezigheid van influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus en enterovirus (www.rivm.nl/griep). 
In de 19  IAZ-monsters werd 4 maal (21%) influenzavirus subtype A(H1N1)pdm09, 7 maal (37%) influenzavirus subtype A(H3N2), 1 maal (5%) influenzavirus type B (Victoria-lijn), 1 maal (5%) rhinovirus en 1 maal (5%) enterovirus gevonden. In de 16 ARI-monsters werd 1 maal (6%) influenzavirus subtype A(H3N2), 1 maal (6%) RSV en 1 maal (6%) rhinovirus gevonden. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn.

De cijfers voor andere symptomen en aandoeningen zijn passend bij de tijd van het jaar.

Het actuele Nivel surveillance bulletin vindt u hier:

Nivel surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering Nivel surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de Nivel website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het Nivel surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts, een aantal aandoeningen die vooral bij jonge kinderen voorkomen (koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta) en andere relevante symptomen en aandoeningen.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
http://www.virology.nl/
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/