plaatje niet beschikbaar

LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal. Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM.

Uit de cijfers van de Nivel surveillance blijkt dat de huisartsen vorige week minder patiënten zagen met acute bovenste luchtweginfecties, koorts, hoesten of andere symptomen/klachten van de keel dan de week ervoor. Wel zagen de huisartsen juist meer mensen van 65 jaar of ouder met koorts. Ook zijn er nog steeds stijgingen in het aantal mensen dat de huisarts raadpleegt vanwege benauwdheid, andere virusinfecties en bezorgdheid over ziekte van de luchtwegen. Ook was er een sterke stijging bij ‘andere infecties(s) luchtwegen’, de diagnose die huisartsen nu gebruiken bij patiënten met bevestigde ziekte door het nieuwe coronavirus (COVID-19), vooral door huisartsen in Noord-Brabant en Limburg.

De surveillance van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is gebaseerd op de zogeheten ICPC-codes die huisartsen gebruiken voor het vastleggen van symptomen en diagnoses. Er is geen ICPC-code voor het coronavirus/COVID-19. Voor de registratie geeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) de volgende adviezen:

  • Bij ongerustheid over het coronavirus/COVID-19: A27 - Angst voor andere ziekte.
  • Bij verdenking COVID-19: R74 - Acute infectie bovenste luchtwegen.
  • Bij patiënten met COVID-19: R83 - Andere infectie(s) luchtwegen.

Naast deze codes worden aanvullende omschrijvingen ingevoerd. Het Nivel beschikt niet over deze omschrijvingen en kan daarom geen onderscheid maken tussen een R74 met verdenking COVID-19 en een R74 door een andere ziekteverwekker.
 
Een deel van de deelnemende huisartsenpraktijken, de Peilstations, rapporteren meer specifiek over het aantal patiënten met griepachtige klachten en nemen bij een deel van die patiënten monsters af die door onze samenwerkingspartner RIVM onderzocht worden op influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en SARS-CoV-2 (www.rivm.nl/griep).
Afgelopen week rapporteerden de Peilstation huisartsen 109 mensen met griepachtige klachten op de 100.000 inwoners. Daarom spreken we van een epidemie. Maar er wordt steeds minder influenzavirus gevonden in de monsters die worden afgenomen bij een deel van deze patiënten. Vorige week werd in 2% van de monsters van patiënten met een acute luchtweginfectie het influenzavirus gevonden. Er waren meer (11%) monsters waarin het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) werd gevonden. Deze positieve SARS-CoV-2 monsters waren voornamelijk afkomstig van patiënten uit gebieden met veel COVID-19.  In ongeveer evenzoveel (13%) monsters werd het rhinovirus gevonden. Wekelijks worden de cijfers van de voorgaande weken herberekend, omdat er monsters kunnen nakomen en verdere testen benodigd kunnen zijn. 

Uit de Nivel monitor naar zelf-gerapporteerd klachten onder de algemene bevolking blijkt dat in week 11 20% van de deelnemers klachten had van verkoudheid of griep. Dat is meer dan de weken ervoor. Elf procent van de mensen met klachten heeft hiervoor een arts geraadpleegd.

Leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg is in week 9 van 2020 gevraagd hoe ze denken over het coronavirus en COVID-19, de informatievoorziening over het virus en de reactie op het virus in Nederland. Hieruit blijkt dat 26% van de deelnemers aan de vragenlijst behoefte had aan meer informatie. Mensen willen vooral graag meer informatie over wat je zelf kan doen om jezelf en anderen te beschermen tegen het nieuwe coronavirus, hoe je besmet kan raken en hoe het virus zich verspreidt en over de ziekteverschijnselen en het ziekteverloop van COVID-19.

Het actuele Nivel surveillance bulletin vindt u hier:

Nivel surveillance bulletins van de twee voorgaande weken:

Inschrijven surveillance bulletin
Als u op de hoogte wilt blijven van het verschijnen van een nieuw surveillance bulletin, dan kunt u een e-mail sturen met als onderwerp "Attendering Nivel surveillance". Vermeld in het bericht uw naam, organisatie en e-mailadres. U ontvangt dan een e-mail wanneer een nieuw bulletin op de Nivel website is gepubliceerd.

Wat vindt u hier?
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt wekelijks gegevens over gezondheidsproblemen op basis van elektronische medische dossiers van huisartsen. Dit geeft een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van aandoeningen. Doel is tijdig inzicht te krijgen in plotselinge veranderingen in ziektepatronen als gevolg van bijvoorbeeld epidemieën of (milieu)rampen.
In het Nivel surveillance bulletin wordt gerapporteerd over influenza, pneumonie, andere acute respiratoire infecties, gastro-intestinale infecties, bof, conjunctivitis, hooikoorts, een aantal aandoeningen die vooral bij jonge kinderen voorkomen (koorts, mazelen, andere virusinfecties met exantheem en otitis media acuta) en andere relevante symptomen en aandoeningen.
Cijfers over andere gezondheidsproblemen zijn op aanvraag beschikbaar.
Een beschrijving van de berekening van de cijfers staat onder Methoden.

Contactpersoon:
Dr.ir. M. (Mariëtte) Hooiveld

Meer informatie over griep?
Zie:
https://www.nivel.nl/griep
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/G/Griep
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/laboratoriumspecialismen/klinische-virologie
http://flunewseurope.org
http://ecdc.europa.eu/