Burgerplatform

Bij moeilijke of abstracte vraagstukken hebben mensen moeite met het vormen van hun mening. Een vragenlijst, interview of groepsgesprek levert dan te weinig resultaat op. Het Nivel heeft hiertoe het Burgerplatform ingericht, zodat burgers kunnen meediscussiëren over ingewikkelde zorgvraagstukken.

Onderzoek met een Burgerplatform Een van de onderzoeksmethoden van het Nivel
Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Met de actieve inbreng van burgers kunnen beleidsmakers en zorgverleners hun beleid en de uitwerking hiervan in de praktijk toetsen en verbeteren.


Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnHoe werkt het Burgerplatform?
Het Burgerplatform bestaat uit een groep burgers die deelnemen aan interactieve bijeenkomsten over een actuele, ingewikkelde kwestie in de gezondheidszorg.

  1. Vooraf krijgen de deelnemers krijgen vooraf uitgebreide informatie via een of meer presentaties van experts.
  2. Tijdens de bijeenkomst maken de deelnemers groepsopdrachten. Op deze manier krijgen ze een goed beeld van een vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren, om zo een bijdrage te leveren aan de discussie.
  3. De deelnemers in de groep hoeven geen overeenstemming te bereiken over het besproken onderwerp.
  4. Nivel onderzoekers brengen de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

Voorbeelden van gespreksonderwerpen in een Burgerplatform
De onderwerpen van discussie zijn divers. Ze kunnen bijvoorbeeld gaan over:

  • Waar begint en stopt de eigen verantwoordelijkheid in de zorg?
  • Wat is de meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van e-health?
  • Hoe hoog is de solidariteit in de zorg en wat is de waarde hiervan?


Multidisciplinair teamGoede ervaringen van deelnemers,aan een Burgerplatform
De deelnemers die door het Nivel worden benaderd met de vraag deel te nemen aan een Burgerplatform, zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. In dit panel zitten 12.000 personen van 18 jaar en ouder. Het Nivel selecteert de te benaderen deelnemers op relevantie met betrekking tot het onderwerp.
 

Waarom is het Panel Samen Leven opgezet?Ervaringen met Burgerplatform positief
Deelnemers, onderzoekers en opdrachtgevers zijn enthousiast over de bijeenkomsten van het Burgerplatform:

  • Deelnemers verschillen in leeftijd en opleiding en achtergrond, waardoor zij uiteenlopende kwesties met betrekking tot het onderwerp aan de orde brengen. Dit wordt gewaardeerd door de deelnemers zelf én de onderzoekers en opdrachtgevers.
  • Opdrachtgevers en onderzoekers vinden de bijeenkomsten waardevol: ze krijgen inzicht in de manier waarop verschillende burgers aankijken tegen een beleidsvraagstuk en welke waarden en principes hierbij een rol spelen. In korte tijd komen gevarieerde en verrassende ideeën naar voren.
  • Beleidsmakers krijgen met een Burgerplatform de mogelijkheid om beleid uit te leggen aan mensen die hier niet dagelijks mee bezig zijn.


Landelijk representatiefWat levert het Burgerplatform u op?
De methode Burgerplatform van het Nivel levert u actieve betrokkenheid van burgers op bij het meepraten over uw actuele zorg- of beleidsvraagstuk. Nivel-onderzoekers brengen op interactieve wijze de meningen van de burgers in het burgerpanel voor u in kaart.

Sorien Kleefstra, onderzoeker IGJ (2017): 'Burgers blijken graag mee te praten over het toezicht zelf. Dit past ook bij de bevinding dat burgers liever betrokken zijn bij doelbepaling van een onderzoek dan het onderzoek zelf. We gaan dan ook kijken of we het burgerplatform breder in kunnen zetten om burgers te betrekken bij ons toezicht.´


COM-MA, een online feedbacktraining voor het apotheekteamActuele zorgvraagstukken waarbij het Burgerplatform van het Nivel is ingezet, zijn bijvoorbeeld:


Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Meer weten? Gebruikmaken van het Burgerplatform?
Partijen in de gezondheidszorg kunnen samen met het Nivel een Burgerplatform organiseren over een zelfgekozen onderwerp in de gezondheidszorg. Wilt u ook samen met het Nivel een Burgerplatform organiseren? Bel of mail met:

Gegevensverzameling