Juni 2020 - mrt 2021: Zorggebruik op de huisartsenpost in coronatijd

Het Nivel volgde hoe het zorggebruik op de huisartsenpost zich ontwikkelde in het eerste jaar van de coronapandemie en onderzocht wat het effect was van deze veranderingen. We hebben drie metingen gedaan in de periode juni - augustus 2020. In maart 2021 is een extra meting gedaan.

Zorggebruik op de huisartsenpost (HAP) in coronatijd

Ons onderzoek in van belang voor zorgverleners, patiënten en beleidsmakers in de zorg.

Resultaten: reeks factsheets en onderzoeksrapportenOnderzoeksresultaat: reeks factsheets (juni 2020 - mrt 2021)

We rapporteren over de zorg die de HAP biedt in coronatijd en over de daaraan gerelateerde werkdruk. We geven onder andere aan hoeveel patiënten met gezondheidsproblemen die mogelijk geassocieerd zijn met COVID-19, naar de HAP gaan en of dit verschilt met de periode voor de coronapandemie. We stellen de cijfers per week vast, vanaf 1 januari 2020.

We hebben drie metingen gedaan in de periode juni - augustus 2020. In maart 2021 is een extra meting gedaan. We publiceren hierover de volgende factsheets:

Huisartsenposten: positie in de zorg en werkdruk
De HAP heeft een belangrijke positie in het Nederlandse gezondheidszorgsysteem; het voorziet in de behoefte aan 24-uurs-huisartsenzorg. Op de HAP wordt in de avond, de nacht en in het weekend zorg geboden aan patiënten met acute gezondheidsproblemen, problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag wanneer de eigen huisarts beschikbaar is. Tevens heeft de HAP een poortwachtersfunctie voor de meer gespecialiseerde acute zorg in het ziekenhuis. Het zorggebruik - en daarmee de werkdruk - neemt daardoor al jaren geleidelijk toe. Voor meer informatie, zie HAP-jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018.

Over het onderzoekOver het onderzoeksproject

Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ontvangt jaarlijks gegevens van 27 organisaties van huisartsenposten (huisartsendiensten-structuren (HDS’en)) en heeft daarmee informatie over het zorggebruik op de huisartsenpost in een gebied van bijna 10,5 miljoen inwoners.

 

Ramerman, L., Bos, N. Juni 2020 - mrt 2021: Zorggebruik op de huisartsenpost in coronatijd. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 30-11-2022; geraadpleegd op 24-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/corona-centraal/archief-feb-2020-mei-2021-corona-onderzoek/pijler-3-impact corona-zorg/zorggebruik-op-de-huisartsenpost-hap-coronatijd