Sinds 1970 leveren we cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. Het is een van de ziekten die we in kaart kunnen brengen met onze datasystemen. Onze cijfers verschijnen regelmatig in allerlei media.

Coronavirus

De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Meer informatie over het nieuwe coronavirus staat op de website van het RIVM.


Hoe komen we aan onze gegevens?
Zo’n veertig huisartsenpraktijken vormen onze Peilstations. Zij leveren al sinds 1970 wekelijks gegevens aan over de griep voor de surveillance van de Nivel Zorgregistraties. Hun patiënten vormen samen ongeveer één procent van de Nederlandse bevolking, verspreid naar regio, stad en platteland. Naast de wekelijkse registratie van mogelijke influenzapatiënten vragen we artsen bij twee patiënten een keel- en neusmonster af te nemen en die voor nader onderzoek naar het RIVM laboratorium te sturen.

Wanneer een monster positief is en we vaststellen om welk type influenza het gaat, stuurt het RIVM het virus-isolaat door naar het Nationaal Influenza Centrum voor verder onderzoek. Begin 2018 werd op deze manier een nieuwe griepvirus gevonden. Uit twee bestaande griepvarianten A(H1N1) en A(H3N2) ontstond een nieuw griep virus dat we A(9H1N2) noemen. Uit onderzoek bleek dat het virus maar bij een patiënt voorkwam en zich niet verder had verspreid.

Naast informatie over de griep verzamelen onze peilstations nog gegevens over andere virussen en aandoeningen.

Privacy
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We hanteren een zorgvuldig privacy beleid.

Andere metingen in opdracht
De door ons verzamelde geanonimiseerde gegevens kunnen we onder voorwaarden beschikbaar maken voor andere onderzoeksorganisaties die daar interesse in hebben. Zo gaan cijfers over hooikoorts gaan naar de hooikoortsradar waar ook informatie staat over pollenmetingen.

Zelf metingen laten doen?
Wilt u zelf gegevens van de Peilstations gebruiken of (laten) analyseren? Of wilt u specifieke gegevens verzamelen?  Vraag dan naar de mogelijkheden, of neem contact met ons op.

Janneke Hendriksen, huisarts en co-projectleider Peilstations, e-mail j.hendriksen@nivel.nl
Mariëtte Hooiveld, epidemioloog en co-projectleider Peilstations, e-mail m.hooiveld@nivel.nl