Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg: perspectief van de burger centraal, ook bij complexe vraagstukken
Nieuws
21-06-2022

Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg: perspectief van de burger centraal, ook bij complexe vraagstukken

Om beleid en praktijk van de gezondheidszorg te evalueren, zijn meningen en ervaringen van burgers belangrijk. Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel heeft een gedegen infrastructuur om dat in kaart te brengen. De samenstelling van het panel en de werkwijzen en methoden staan beschreven in ons vernieuwde basisrapport. Ook andere partijen kunnen ons panel inzetten om het perspectief van burgers mee te nemen in hun eigen onderzoek. Hoe wij dat doen laten we zien in een nieuwe video over het panel.

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg bestaat uit ruim 11.000 mensen van 18 jaar en ouder. Via vragenlijsten, interviews, focusgroepen of een Burgerplatform verzamelen we hun meningen, kennis, verwachtingen en ervaringen omtrent de gezondheidszorg in Nederland. We vragen bijvoorbeeld naar het vertrouwen in de zorg of het kiezen van een zorgverzekering. Het perspectief van de burger staat hierbij altijd centraal. Wilt u ook het perspectief van burgers meenemen in uw eigen onderzoek? Dan kunnen wij een geschikte steekproef trekken en zetten wij een vragenlijst uit of doen we een kwalitatief onderzoek binnen het panel. Zo versterken we de positie van gebruikers van de gezondheidszorg.

Vernieuwd basisrapport: samenstelling en werkwijzen van het panel

In het basisrapport van het Consumentenpanel Gezondheidszorg is sinds 2021 ook informatie te vinden over het zogeheten Burgerplatform. Deze onderzoeksmethode wordt steeds vaker ingezet om burgers te laten meedenken over complexe of abstracte vraagstukken. Uniek aan het Burgerplatform is dat deelnemers eerst goed geïnformeerd worden over het vraagstuk met opdrachten en presentaties van experts. Zo krijgen zij een goed beeld van het vraagstuk en kunnen ze hun mening formuleren.

Een van de panels van het Nivel

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit verschillende panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg. Het ministerie van VWS financiert de basisinfrastructuur van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.