Nivel: Personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken zijn toegenomen
Nieuws
11-10-2022

Personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken zijn toegenomen

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we in de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de huisartsenpraktijken. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2021 is uitgezet en in 2022 is geanalyseerd.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen

In alle regio’s zien we dat huisartsenpraktijken één of meer personeelsknelpunten ervaren. Dit geldt met name voor knelpunten rond de functie van huisarts: bij meer dan 50% van de praktijken is de ervaren werkdruk van de huisartsen hoog en wordt er binnen een jaar een tekort aan huisartsen verwacht.

Knelpunten rondom de functie van doktersassistent vooral in het midden van het land

Knelpunten omtrent doktersassistenten in de huisartsenpraktijk concentreren zich juist in het midden van het land. Praktijken in de midden-regio’s geven vaker aan dat hun doktersassistenten een hoge werkdruk kennen, dat er bij ziekte van personeel direct problemen ontstaan en dat men moeite heeft met het vinden van ondersteunend personeel, waaronder doktersassistenten.

In de figuur is te zien dat huisartsenpraktijken in het hele land knelpunten ervaren rond de functie van doktersassistent, maar dat de praktijken in het midden van het land de meeste knelpunten rond deze functie ervaren.
Knelpunten in HApraktijken 2022

 

Meer weten over de arbeidsmarktsituatie van de huisartsenpraktijk, in uw regio en landelijk?

Net als voorgaande jaren rapporteren we over de ervaren personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken op landelijk niveau en in welke mate deze knelpunten zich per regio voordoen. Voor meer informatie opent u de gehele publicatie ‘De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021’ of één van de regionale factsheets, die u vindt bij de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.

Over het onderzoek

De cijfers in het rapport en de regionale factsheets zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die is uitgezet tussen 26 oktober en 29 november 2021, onder alle huisartsenpraktijken in Nederland, die zijn aangesloten bij de Beroepenregistraties van het Nivel. Van de aangeschreven praktijken heeft 15% de vragenlijst ingevuld. De antwoorden zijn gewogen, zodat de cijfers in het rapport representatief zijn voor Nederland en voor de 13 onderscheiden arbeidsmarktregio’s. De gegevens uit het vragenlijstonderzoek worden ook gebruikt in het Skillmix-instrument Huisartsenzorg, een (web)tool die huisartsenpraktijken ondersteunt bij het optimaliseren van hun personeelssamenstelling en die op die moment wordt ontwikkeld door het Nivel.

Alle informatie door de jaren heen over onze onderzoeksreeksen omtrent regionale arbeidsmarkten voor huisartsen vindt u bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio – Beroepenregistraties.

 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.