Webinar 'Real world data terug naar de praktijk'

7 oktober 2020

Nivellers Roland Friele en Liset van Dijk samen met Jan Benedictus, programmamanager van Patiëntfederatie Nederland, in gesprek over voorschrijven van geneesmiddelen en hoe data hierover zich terugvertalen naar de praktijk. 

Binnen het thema ‘Real world data terug naar de praktijk’ kwamen drie gespreksonderwerpen aan de orde:

Onderwerp 1: Het voorschrijven van medicatie ten tijde van coronaOnderwerp 1: Het voorschrijven van medicatie ten tijde van corona

De coronapandemie had een grote invloed op het voorschrijven van geneesmiddelen. Niet alleen vroegen COVID-19-patiënten om behandeling, ook de farmaceutische zorg en voorschrijven voor andere patiënten werden beïnvloed. Nivel deed onder 350 huisartspraktijken onderzoek naar het soort en aantal voorgeschreven medicaties. Welke patronen van voorschrijven zijn veranderd door COVID-19?

Video: Onderwerp 1 - Het voorschrijven van medicatie ten tijde van corona

Onderwerp 2: De impact van veranderende pakketmaatregelen op zorg en maatschappijOnderwerp 2: De impact van veranderende pakketmaatregelen op zorg en maatschappij

Het Nivel evalueerde verschillende pakketmaatregelen die inhielden dat geneesmiddelen niet meer uit het verzekerde pakket werden vergoed. Gevolg was dat mensen soms andere geneesmiddelen kregen. Het verstrekken van andere geneesmiddelen komt ook voor als er tekorten zijn, zoals bij het medicijn Thyrax in 2016. Welke impact heeft dit op voorschrijven en op patiënten? Resultaten uit ons onderzoek hiernaar bieden aanknopingspunten om te interveniëren op de ongewenste effecten. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kan dit soort effecten snel in kaart te brengen, door de vele data waar we over beschikken te combineren.

Video: Onderwerp 2 - De impact van veranderende pakketmaatregelen op zorg en maatschappij

Onderwerp 3: Met huisartsen én patiënten naar een completer zorgbeeldOnderwerp 3: Met huisartsen én patiënten naar een completer zorgbeeld

Recentelijk hebben het Nivel en bijwerkingencentrum Lareb een infrastructuur ontwikkeld waarin PROMs gecombineerd worden met gegevens uit de huisartspraktijk. Zo krijgen onderzoekers een completer beeld van bepaalde aandoeningen of geneesmiddelen; ze krijgen namelijk niet alleen inzicht in het zorggebruik in de huisartspraktijk en de klinische waarden, maar ook in de problemen die de patiënt ervaart en in de manier waarop de patiënt met zijn gezondheid omgaat. Dit biedt vele kansen voor zorgonderzoek! Ook u kunt gebruikmaken van onze expertise en onderzoeksmiddelen voor het doen onderzoek op het gebied van zorg. 

Video: Onderwerp 3 - Met huisartsen én patiënten naar een completer zorgbeeld

Uniek: het Nivel verbindt én combineert

Het Nivel doet doorlopend onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van de Nederlandse gezondheidszorg:

  • Verbindt: De expertise van onze Nivel-onderzoekers bestrijkt een breed terrein: van onderzoek naar huisartsgeneeskunde tot de gevolgen van rampen en van communicatie in de zorg tot het zorgstelsel. Met ons onderzoek maken we een verbinding tussen wetenschap, beleid en praktijk.
  • Combineert: Onze schatkamer voor het verzamelen van zorggegevens - denk aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, onze panels en onze beroepenregistraties - bevat een enorme hoeveelheid data, in de volle breedte van de gezondheidszorg. Door deze data te combineren en analyseren kunnen onze onderzoekers, met ieder hun eigen expertise, snel en wetenschappelijk verantwoord ingaan op de lastige vragen waar we als samenleving voor staan en komen te staan.

Heeft u een onderzoeksvraag op het gebied van zorg? Zet het Nivel in!Heeft u een onderzoeksvraag op het gebied van zorg? Zet het Nivel in!

Ook u kunt voor het doen van onderzoek gebruikmaken van onze uitgebreide databases, onze panels én onze onderzoeksexpertise op vele terreinen van de zorg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liset van Dijk,
[T] 030 272 97 55
[E] l.vandijk@nivel.nl

Dijk, L. van. Webinar 'Real world data terug naar de praktijk'. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-12-2023; geraadpleegd op 23-02-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-onderzoeksprogrammas/farmaceutische-zorg/webinar-real-world-data-terug-naar-de-praktijk