Griep centraal: weekcijfers en meer – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Griep, een aandoening die we bij het Nivel al sinds 1970 monitoren en waar we wekelijks griepcijfers van uitbrengen, verdient een aparte plek op onze website. Op deze pagina bieden we naast de griepcijfers verdiepende informatie over griep als aandoening.

Griep

 

Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgWekelijke griepcijfers: Nivel Surveillance Bulletins
Sinds 1970 levert het Nivel cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. Het is een van de ziekten die we monitoren. Onze cijfers verschijnen regelmatig in allerlei media. Tijdens het griepseizoen is de vraag naar onze griepcijfers het grootst en publiceren wij deze op verschillende prominente plekken op de site. De rest van het jaar zijn de griepcijfers, zoals alle cijfers over gezondheidsproblemen die wij monitoren, opgenomen in onze wekelijkse Nivel Surveilllance Bulletins (pdf´s), waarvan wekelijks een actuele samenvatting op scherm staat.

Fragment uit een Nivel Surveillance Bulletin. Klik op de afbeelding en bekijk het meest actuele bulletin met weekcijfers van alle aandoeningen die we monitoren.

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld


Symptomen griepvirusGriep: verdiepende informatie
In de wintermaanden lopen veel mensen te snotteren en te hoesten. Er hoeft dan niet direct sprake te zijn van griep, de gezondheidsklachten kunnen ook worden veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Wanneer een griepvirus de boosdoener is, spreek je van griep, ook wel influenza genoemd. De meest voorkomende symptomen van griep zijn: een plotseling begin met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen.

Coronavirus
De symptomen van het nieuwe coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid. Op Corona Actueel vindt u alle informatie over Nivel-onderzoek met betrekking tot het coronavirus en de corona-uitbraak.


Griepepidemie?
Wanneer twee weken achter elkaar het aantal mensen dat bij de huisartsen komt met griepachtige verschijnselen boven de epidemische grens ligt en minstens 10 procent van deze mensen het influenzavirus heeft, spreken we van een griepepidemie. De epidemische grenswaarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Een griepepidemie duurt in Nederland gemiddeld dertien weken en begint meestal in december of januari. In de afgelopen tien jaar duurden de epidemieën gemiddeld dertien weken. In de winter van 2018-2019 duurde de griepepidemie met veertien weken één week langer dan gemiddeld.

Griep voorkómen
Tijdens een griepepidemie kun je bijna niet voorkomen dat je in contact komt met virussen die griepachtige klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat anderen ziek worden, kun je er wel voor zorgen dat deze virussen zich minder snel verspreiden. Was vaak je handen en nies bijvoorbeeld in een papieren zakdoek (en gooi deze weg na gebruik) of in de plooi van je elleboog. Daarnaast kun je je laten vaccineren tegen griep. Van griep kun je erg ziek worden, maar meestal gaat het vanzelf over.


Influenza NieuwsbrievenInfluenza Nieuwsbrieven tijdens griepseizoen
Gedurende het griepseizoen worden er regelmatig Influenza Nieuwsbrieven uitgebracht. Deze nieuwsbrieven bevatten veel diverse informatie over de actuele stand van zaken betreffende griep. De Influenza Nieuwsbrieven komen tot stand in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nationaal Influenza Centrum (NIC).


Veelgestelde vragen over griep en de griepprikVeelgestelde vragen over griep en de griepprik
De meestgestelde vragen over griep en over de griepprik zijn op een rij gezet en voorzien van antwoorden. Heeft u vragen over griep of vragen over de griepprik? Bekijk dan deze de FAQ’s.


Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsMethode Nivel Surveillance, aangevuld met gegevens Peilstations
Voor het registreren en analyseren van de wekelijkse cijfers over griep (en andere aandoeningen) maken we gebruik van de methode Surveillance, aangevuld met de gegevens van onze Peilstations. Nivel Surveillance verzamelt de gegevens van honderden eerstelijns zorgverleners, verspreid over het hele land. Daar bovenop stellen zo’n veertig huisartsenpraktijken, onze Peilstations, wekelijks aanvullende gegevens beschikbaar, zodat wij plotselinge optredens van infectieziekten direct kunnen signaleren.

Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?
Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden:


LinksLinks
Meer informatie over griep en griepcijfers vindt u bij:

Hendriksen JMT, Hooiveld M. Griep centraal: weekcijfers en meer. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2021 [Laatst gewijzigd op 10-12-2020; geraadpleegd op 22-01-2021]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/griep-centraal-weekcijfers-en-meer