Griep centraal: weekcijfers en meer – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Ten behoeve van de landelijke griepsurveillance levert het Nivel al sinds 1970 cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. De griepcijfers, die we vaststellen in samenwerking met het RIVM en Erasmus MC, verschijnen regelmatig in allerlei media.

Actueel: Daling van het aantal patiënten dat met griepachtige klachten de huisarts bezoekt

Week 3: 16-22 januari 2023 (elke woensdag geactualiseerd)

 • Sinds half december is er sprake van een griepepidemie in Nederland. 
 • De griepepidemie in Nederland is in intensiteit afgenomen. Afgelopen week bezochten 34 op de 100.000 inwoners de huisarts met griepachtige klachten (influenza-achtig ziektebeeld, IAZ). 
 • In 48% van de 21 keel- en neusmonsters afgenomen bij mensen die zich met griepachtige klachten (IAZ) bij de huisarts meldden werd het griepvirus gevonden. 
 • Normaal gesproken is een griepepidemie ten einde als de IAZ-incidentie gedurende twee achtereenvolgende weken onder de epidemische grens is en er in slechts een klein percentage van de monsters afgenomen van patiënten met IAZ een influenzavirus wordt gevonden. Maar ook andere surveillancebronnen voor griep bij het RIVM, zoals gegevens van laboratoria, worden hierbij meegewogen.
 • Naast het griepvirus gaan er in Nederland andere virussen rond die luchtwegklachten veroorzaken, zoals het RS-virus, het coronavirus SARS-CoV-2, het humaan metapneumovirus en het rhinovirus.

Nivel - plaatje

Wanneer spreken we van een ‘griepepidemie’?

Om vast te stellen of er een griepepidemie heerst, bekijken we of het aantal patiënten met influenza-achtig ziektebeeld boven de epidemische grens ligt. De epidemische grens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

We spreken in het seizoen 2022-2023 van een griepepidemie zodra:

 • in twee achtereenvolgende weken de huisartsen minstens 58 patiënten op de 100.000 inwoners met IAZ (een influenza-achtig ziektebeeld, oftewel met griepachtige klachten) rapporteren
 • en minstens 10 procent van alle afgenomen monsters van patiënten met IAZ klachten een influenzavirus bevat
Wanneer spreken we van een griepepidemie met een ‘lage’, ‘matige’ of ‘hoge’ intensiteit?

De intensiteit van griepepidemie wordt bepaald aan de hand van het aantal patiënten op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten (IAZ, een influenza-achtig ziektebeeld) dat de huisarts ziet. De grenswaarden zijn als volgt:

Nivel-griepepidemie-intensiteit

Het aangeven van de intensiteit van de griepepidemie heeft een alarmfunctie: het fungeert als signaal voor zorgverlenende instanties om hun zorgcapaciteit dienovereenkomstig paraat te hebben.

Meer weten?

Ga naar Actuele weekcijfers ziekten - Surveillance voor meer en gedetailleerdere cijfers over griep, in de vorm van handige grafieken met duidende toelichting. U vindt er de:

 1. Surveillance-samenvatting: meest opvallende weekcijfers over griep én andere heersende ziekten en aandoeningen, zoals het RS-virus en ook schurft
 2. Nivel Surveillance Bulletins: àlle weekcijfers griep, zowel landelijk als regionaal (en alle andere heersende aandoeningen
 3. Achtergrondinformatie Surveillance: over onze methode voor het genereren van deze weekcijfers

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsPublicaties van de griepsurveillance

Er zijn verschillende publicaties waarin we onze actuele cijfers, voorzien van duiding, presenteren:

 • De Nivel Surveillance Bulletins: tijdens het griepseizoen is de vraag naar onze griepcijfers het grootst en publiceren wij deze op verschillende prominente plekken op de Nivel-website, onder andere op deze pagina Griep Centraal. De rest van het jaar zijn de griepcijfers, zoals alle cijfers over gezondheidsproblemen die wij monitoren, te vinden in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins (pdf´s), voorzien van detailinformatie en duiding.
 • De Influenza Nieuwsbrieven tijdens het griepseizoen: het Nationaal Influenza Centrum (NIC) van het Erasmus MC brengt gedurende het griepseizoen ook regelmatig Influenza Nieuwsbrieven uit, in samenwerking met het Nivel en het RIVM. Tijdens een griepepidemie verschijnen ze wekelijks. De nieuwsbrieven bevatten veel diverse informatie over de actuele stand van zaken betreffende griep.

Een voorbeeld van een Nivel Surveillance Bulletin (links) en een Influenza Nieuwsbrief (rechts)

Nivel-Surveillance-Bulletin Nivel-Influenza-nieuwsbrief

Symptomen griepvirusGriep en COVID-19

Snotteren, niezen en kuchen … mensen met dergelijke klachten hoeven niet direct griep of corona te hebben, ze kunnen ook een van de vele verkoudheidsvirussen bij zich dragen.

 • griep: alleen wanneer iemand besmet is met een griepvirus, spreek je van griep, ook wel influenza genoemd. De meest voorkomende symptomen zijn naast de hiervoor genoemde zijn plotseling opkomende koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen.
 • corona: je hebt corona of COVID-19 als je besmet bent met coronavirus SARS-CoV-2. De symptomen van het coronavirus lijken op die van griep: luchtwegklachten zoals hoesten en kortademigheid, neusverkoudheid, keelpijn en ook spierpijn. In Dossier Corona vindt u alle informatie over Nivel-onderzoek met betrekking tot het coronavirus en de corona-uitbraak.

Griepepidemie door de jaren heen

Feitjes over de griepepidemie in Nederland:

 • In de winter van 2021-2022 is de griepepidemie laat ingetreden; in maart 2022. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de verdieping van de coronamaatregelen in die periode.
 • In de winters van 2019-2020 en 2020-2021 is er geen sprake geweest van een griepepidemie. Hoogstwaarschijnlijk is dit gerelateerd aan de getroffen coronamaatregelen in die jaren, waardoor mensen minderheid elkaar in contact stonden en er meer hygiëne werd betracht.
 • In de tien jaar daarvoor, vanaf winter 2009-2010 t/m winter 2018-2019, duurde de griepepidemie in Nederland gemiddeld 13 weken.
 • De langstdurende griepepidemie ooit gemeten in Nederland trad op in 2014-2015; deze duurde maar liefst 21 weken.
 • De kortstdurende griepepidemie gemeten duurde slechts 2 weken en trad twee keer op: in de griepseizoenen 2000-2001 en 2002-2003.

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikVeelgestelde vragen over griep

Wat is griep precies? Hoe ernstig is het hebben van griep? Hoe wordt bepaald of je griep hebt? Hoe is griep te onderscheiden van een gewone verkoudheid? Antwoorden op deze en meer vragen over griep vindt u bij Griep: veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikAlles over de griepprik

Met de jaarlijkse Monitor Vaccinatiegraad volgt het Nivel nauwgezet hoeveel mensen in welke doelgroepen de griepvaccinatie ontvangen, dus wat de vaccinatiegraad is. Ga naar Griepvaccinatie voor meer informatie. 
Wie krijgt een griepprik? Moet ik betalen voor de griepprik? Waarom wordt niet iedereen gevaccineerd tegen griep? Geeft de griepprik bijwerkingen? Antwoorden op deze en meer vragen vindt u bij Griepprik: veelgestelde vragen.

Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Zelf onderzoek doen met de gegevens van onze Peilstations?

Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden:

Hooiveld, M. Griep centraal: weekcijfers en meer – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 25-01-2023; geraadpleegd op 29-01-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/griep-centraal-weekcijfers-en-meer