Ons onderzoek met het Panel Samen Leven

Ons onderzoek met het Panel Samen Leven richt zich op het thema ‘maatschappelijke participatie’ en is onderdeel van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Met deze monitor brengen we belangrijke en actuele onderwerpen in kaart voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inhoud – Ons onderzoek met het panel

Ons onderzoek met het Panel Samen Leven

We verzamelen informatie over wonen, werk en dagbesteding, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Daarnaast volgen wij ontwikkelingen en trends over de jaren heen. Resultaten van ons onderzoek rapporteren we in de Participatiemonitor van het Nivel.

Project Monitor Zorg en ParticipatieProject Monitor Zorg en Participatie

Het Panel Samen Leven maakt deel uit van het langlopende onderzoeksprojectproject Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). We onderzoeken de zorg- en leefsituatie van verschillende groepen mensen met een beperking.

 

Boeije, H. Ons onderzoek met het Panel Samen Leven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-06-2022; geraadpleegd op 28-05-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panel-samen-leven/ons-onderzoek-met-het-panel
Gegevensverzameling