Panel Verpleging & Verzorging

Het Panel Verpleging & Verzorging (V&V) van het Nivel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen. Het panel wordt gevormd door verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die werken in de directe cliëntenzorg. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden.

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken?

Monitor Kwaliteit en Veiligheid

Een keer in de twee jaar doen we een peiling over kwaliteit en veiligheid in de zorg. De resultaten van de eerste meting zijn in december 2019 verschenen:

Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. Utrecht: Nivel, 2019

De resultaten van de volgende peiling zullen in 2021 verschijnen.

Uit ons panel-onderzoek blijkt dat 94% van de zorgverleners vindt dat hij of zij inhoudelijk leuk werk heeft.

Meer weten?

Volg ons