Over ons onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven

Ons onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven richt zich op het thema ‘maatschappelijke participatie’ en is onderdeel van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Met deze monitor brengen we belangrijke en actuele onderwerpen in kaart voor mensen met een verstandelijke beperking.

We verzamelen informatie over wonen, werk en dagbesteding, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Daarnaast volgen wij ontwikkelingen en trends over de jaren heen. Resultaten van ons onderzoek rapporteren we in de Participatiemonitor van het Nivel, die deel uitmaakt van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening of beperking.

ZorgmonitorLanglopend project: Monitor Zorg en Participatie

Vanaf 2009 loopt bij het Nivel het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gegevens uit meerdere panels

Voor het onderzoek binnen deze monitor maakt het Nivel gebruik van gegevens van verschillende Nivel-panels:

Centrale thema’s

Met de inzet van de drie panels krijgen we een volledig beeld van de volgende centrale thema’s binnen dit project: 

Monitor Zorg en Participatie

Output

Binnen het langlopende project ‘Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ verschijnen verschillende soorten publicaties:

  • jaarverslagen Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’
  • publicaties specifiek binnen de Zorgmonitor van dit project
  • publicaties specifiek binnen de Participatiemonitor van dit project

De Participatiemonitor

Uitkomsten van onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven publiceren we in de Participatiemonitor. Met de Participatiemonitor brengt het Nivel in kaart hoe mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking meedoen in de samenleving.

Ons onderzoek naar participatie richt zich op de volgende onderwerpen:

  • Wonen
  • Werk en dagbesteding
  • Mobiliteit
  • Vrije tijd
  • Gebruik en toegankelijkheid van (buurt)voorzieningen
  • Sociale contacten
  • Eenzaamheid

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Naar de resultaten van ons onderzoek

 

Zonneveld, E. Over ons onderzoek met het Nivel Panel Samen Leven. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-02-2024; geraadpleegd op 14-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-samen-leven/over-ons-onderzoek-met-het-panel
Gegevensverzameling