Panel Verpleging & Verzorging

Het Panel Verpleging & Verzorging (V&V) van het Nivel verzamelt op landelijk niveau informatie over de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen. Het panel wordt gevormd door verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die werken in de directe cliëntenzorg. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om aan te geven hoe de zorg verbeterd kan worden.

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Wij zoeken nieuwe deelnemers

Bent u werkzaam als verpleegkundige, verpleegkundig specialist, verzorgende, begeleider of praktijkondersteuner en wilt u meehelpen de zorg te verbeteren en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken?

Monitor Kwaliteit en Veiligheid

Een keer in de twee jaar doen we een peiling over kwaliteit en veiligheid in de zorg. De resultaten van de tweede meting zijn in december 2021 verschenen:

Kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten in 2021

De resultaten van de volgende peiling zullen in 2023 verschijnen.

Uit ons panel-onderzoek blijkt dat 90% van de zorgverleners vindt dat hij of zij inhoudelijk leuk werk heeft.

Meer weten?