Afgesloten
2019

Zicht op regionale capaciteit en arbeidsmarktvraagstukkken huisartsenzorg (SSFH) anno 2019: 20 factsheets

Duur: mrt - okt 2019

Achtergrond
Aan deze factsheets ging een pilotstudie ( vooraf die in opdracht van SSFH, ROS Robuust en Transvorm is uitgevoerd in de zomer van 2108 in acht (AZW-)arbeidsmarktregio’s te weten Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Zeeland, Rotterdam Rijnmond, Zaanstreek-Waterland en Groot Amsterdam. Deze factsheets zijn in 2018 gepubliceerd op verschillende websites (zie https://www.nivel.nl/nl/publicatie/factsheets-zicht-op-regionale-capaciteit-en-arbeidsmarktvraagstukken-huisartsenzorg-voor).

Doel
Het doel van dit projetc is het cijfermatig in kaart brengen van de regionale arbeids- en opleidingsmarkt van de huisartsenzorg in de 20 (AZW-)arbeidsmarktregio’s die niet onder de pilotstudie vielen. Ook worden knelpunten op de regionale arbeidsmarkten en mogelijke oplossingsrichtingen beschreven.

Methode
Als regio-indeling is gebruikgemaakt van het Arbeidsmarkt Zorg- en Welzijn (AZW)-programma.
De factsheets zijn gebaseerd op gegevens die verzameld zijn in het kader van het onderzoek dat Nivel en Prismant in het najaar van 2018 uitvoerde voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de landelijke huisartsenvereniging (LHV), zie: https://www.nivel.nl/nl/publicatie/balans-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg.
De factsheets zijn nagenoeg hetzelfde opgesteld als de factsheets die eerder voor de acht AZW-arbeidsmarkregio’s zijn gepubliceerd (aut. ref.).

Resultaat
Twintig factsheets factsheets die inzicht verschaffen over de regionale arbeids- en opleidingsmarkt van de huisartsenzorg in de 20 (AZW-)arbeidsmarktregio’s, en een methodologische verantwoording.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS; Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)