Panel Samen Leven

In het Panel Samen Leven zitten ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en ruim 350 naasten. Doel van het panel is inzicht te krijgen in de woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning en de persoonlijke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, en in de mogelijkheden die zij hebben om mee te doen in de samenleving.

Onderzoek met het Panel Samen Leven Een van de panels van het Nivel
Het Panel Samen Leven maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.


Waarom is het Panel Samen Leven opgezet?Waarom is het Panel Samen Leven opgezet?
De afgelopen jaren zijn steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in gewone woonwijken gaan wonen. Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar het is duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking steeds meer gebruikmaken van gewone voorzieningen. Niet alleen wat betreft wonen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van werken en vrijetijdsbesteding. De Nederlandse regering vindt het belangrijk om te weten wat mensen met een verstandelijke beperking hier zelf van vinden.

Het Nivel heeft daarom in 2006 een landelijk panel opgezet van mensen met een lichte en matige verstandelijke beperking en naasten: het Panel Samen Leven. Met behulp van dit panel volgen wij de ontwikkelingen in de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking gedurende een langere periode.

quote Hille Vos


Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnHoe werkt het?
We doen ons onderzoek op verschillende manieren:

  • Vraaggesprekken met cliënten: alle panelleden met een verstandelijke beperking krijgen eens in de twee jaar een uitnodiging voor een vraaggesprek bij hen thuis. Getrainde interviewers voeren een gestructureerd gesprek en gebruiken pictogrammen als dat nodig is om onderwerpen duidelijker uit te leggen.
  • Vragenlijsten voor naasten: panelleden die als naaste deelnemen, krijgen elk jaar een vragenlijst toegestuurd.
     

We publiceren altijd over ons onderzoek

  • In nieuwsbrieven en in jaarverslagen: alle deelnemers krijgen elk jaar een nieuwsbrief en een jaarverslag met daarin een korte samenvatting van de uitkomsten van het panelonderzoek.
  • Openbaar, op de Nivel-website: de uitkomsten zijn openbaar en ook te vinden op onze website, bijvoorbeeld bij onze publicaties.

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2019 van de Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking


Wie zitten in het panel?Wie zitten er in het panel?
Het Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten.

Deelnemers PSL

Doel en resultaten van het panelDoel en resultaten panelonderzoek
De uitkomsten van ons panelonderzoek delen we met beleidsmakers, zorginstellingen, zorgverzekeringen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij gebruiken onze aanbevelingen om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Doel en resultaten

PrivacyPrivacy
We vinden het belangrijk om de privacy van de deelnemers aan ons Panel Samen Leven te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat onze deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten. 

Het Nivel gaat zorgvuldig om met gegevens en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verder houden we ons aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek en aan de eisen van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Hiertoe hanteren we Privacyreglement PSL.


Onderzoek met het panel binnen het project Monitor Zorg en ParticipatieOnderzoek met het panel binnen het project Monitor Zorg en Participatie
Het Panel Samen Leven is onderdeel van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de uitkomsten van de onderzoeken evalueren ze hun beleid, passen ze dit aan of maken ze nieuw beleid.

Onderzoek met het Panel Samen Leven richt zich op het thema ‘maatschappelijke participatie’, waarover we publiceren in onze Monitor Participatie. De positie en rol van het Panel Samen Leven binnen het onderzoeksproject Monitor Zorg en Participatie kunnen we als volgt weergeven:

Onderzoek met het panel binnen het project Monitor Zorg en Participatie

 

Wilt u ook gebruikmaken van het panel?Wilt u ook gebruikmaken van het panel?
Voor het beantwoorden van onderzoeksvragen kunnen organisaties gebruikmaken van het panel zelf en ook van de vele gegevens die met het panel zijn verzameld. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.

Voor meer informatie over het inzetten van het Panel Samen Leven voor onderzoek kunt u contact opnemen met Marijke de Gier, Veldwerkcoördinator Panel Samen Leven:
[T] 030 272 97 77
[E] m.degier@nivel.nl


Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Hille Vos Drs. Hille Voss
Onderzoeker project over palliatieve zorg voor mensen met verstandelijke beperking; coördinator Panel Samen Leven
[T] 030 272 96 29
[E] h.voss@nivel.nl
Marijke de Gier Marijke de Gier
PSL inzetten voor eigen onderzoek? Neem contact op met onze Veldwerkcoördinator Panel Samen Leven
[T] 030 272 97 77
[E] m.degier@nivel.nl
Logo PSL Voor deelnemers van het panel
Verhuisd of een ander telefoonnummer? Mail het ons:
[E] samenleven@nivel.nl
Gegevensverzameling