Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:
Dr. Mark Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
[T] 030 272 96 12
[E] m.nielen@nivel.nl