Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - organisatie, deelnemen, gegevens aanvragen

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig worden vastgelegd door verschillende eerstelijns zorgverleners. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de gegevens voor eigen onderzoek en stelt de gegevens beschikbaar voor onderzoek door derden.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn houdt zich bezig met het bouwen en onderhouden van een geïntegreerde infrastructuur van zorgdata, op basis van routinematig geregistreerde gegevens door eerstelijnszorgverleners.

Over ons onderzoekKernactiviteiten Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Primair doen wij beleidsgericht toegepast wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het ministerie van VWS, beroepsorganisaties, financiers en patiëntenorganisaties. Daarnaast hebben we een eigen onderzoeksagenda. Hiermee nemen we een unieke positie in binnen binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.

OrganisatieOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners

Organisatorisch gezien gaat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit van een governancestructuur. De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn komt tot stand met medewerking van vele instanties uit verschillende disciplines. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Structuur, bestuur en samenwerkingspartners.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer informatie vindt u bij Bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners.

Lamp met schaduwInformatie op maat voor zorgverleners, patiënten en Peilstations

Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn heeft voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata met veer verschillende partijen te maken. Voor iedere partij bieden we 'informatie op maat' aan; over onze werkwijze en meer:

Informatie op maat voor patiënten van deelnemende zorgverleners

Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ook uw zorgverlener kan zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wat houdt dit in voor u als patiënt? Ga naar Informatie voor patiënten om hier meer over te lezen.

Informatie voor zorgverleners die (willen) deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden? Dit en meer vindt u bij Informatie deelnemende zorgverleners. Of vul direct het deelnameformulier in.

Informatie specifiek voor deelnemende Peilstations

Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations. Wij bieden specifieke informatie en tips aan onze Peilstations, voor het werken in de Peilstationsmodule en meer.

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Hasselaar J, Korteweg L. Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - organisatie, deelnemen, gegevens aanvragen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 21-12-2022; geraadpleegd op 24-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn