Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd door verschillende eerstelijns zorgverleners. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de gegevens voor eigen onderzoek en stelt de gegevens beschikbaar voor onderzoek door derden.

Voorlopers van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is voornamelijk gebaseerd op longitudinale, routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik van dit type gegevens:

 • 1970: CMR Peilstations, registratie van het voorkomen van ziekten en aandoeningen door middel van papieren turflijsten in huisartsenpraktijken.
 • 1989: Eerste Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Ziekten en verrichtingen werden geregistreerd met papieren formulieren.
 • 1992: Landelijk InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH). Landelijk representatieve referentiecijfers over het gebruik van huisartsenzorg, de klachten waarmee mensen de huisarts bezoeken, geneesmiddelenvoorschriften en verwijzingen naar andere disciplines. Gebaseerd op elektronische registratie.
 • 2001: Tweede Nationale Studie naar Ziekten en Verrichtingen in de huisartsenpraktijk. Doorontwikkeling van LINH, waarbij registratie werd uitgebreid: nu werd bij alle consulten ook de diagnose genoteerd.
 • 2001: Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LIPZ), de paramedische tegenhanger van LINH, met gegevens over de geleverde zorg en de gezondheidsproblemen bij fysiotherapeuten, oefentherapeuten en diëtisten.
 • 2008: Landelijk Informatienetwerk Eerstelijnspsychologen (LINEP) dat gegevens verzamelde over aanmeldingsklacht, wachttijd, diagnose, behandelingsvorm en het aantal sessies. LINEP was een gezamenlijk initiatief van het NIVEL en de toenmalige Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen.
 • 2008: Integratie CMR Peilstations in LINH. De aloude Peilstations gaan over op registratie door middel van elektronische patiëntendossiers.
 • 2009: Surveillance Netwerk Nederland (SuNN) gericht op het monitoren van de verspreiding van zoönosen als vogelpest en Q-koorts, maar ook voor het volgen van de gezondheidseffecten van klimatologische veranderingen. Basis: wekelijkse gegevens afkomstig uit elektronische patiëntendossiers.

Nu één Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Bovengenoemde initiatieven waren allemaal gericht op één zorgdiscipline. Die monodisciplinaire benadering bleek echter niet meer voldoende informatie op te leveren voor beleid. De wisselwerking tussen huisartsenpost en huisartsenpraktijk kon niet goed worden geanalyseerd, de invloed van directe toegang tot paramedische zorg op het gebruik van zorg in de huisartsenpraktijk kon niet goed worden gemonitord en de opkomst van ketenzorginitiatieven maakte een multidisciplinaire benadering noodzakelijk. Een grotere omvang en betere kwaliteit van de verzamelde gegevens maakten een multidisciplinaire benadering ook mogelijk.
De dataverzamelingen van de verschillende disciplines werden gereorganiseerd zodat koppeling van gegevens op patiëntniveau nu mogelijk is, uiteraard met inachtneming van de privacywetgeving. Het pad van patiënten 'door de zorg'  kan nu worden gevolgd. Dit is met een financiële injectie van het ministerie van VWS gerealiseerd. Het resultaat is Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

De gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is ook verbreed:

 • 2013: bij huisartsenposten: routinematig vastgelegde zorgdata over gezondheidsproblemen en het gebruik van zorg.
 • 2013: van apotheken: gegevens via samenwerking met Stichting Farmaceutische Kengetallen.
 • 2015: bij logopediepraktijken: routinematig vastgelegde zorgdata over de patiënten, gezondheidsproblemen en geleverde zorg.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, inclusief de voorgangers, is een rijke en veelgebruikte bron van informatie voor onderzoek en beleid. Vele honderden publicaties zijn hieruit voortgevloeid.

Verheij RA, Koppes LLJ. Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-04-2020; geraadpleegd op 21-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn