Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd door verschillende eerstelijns zorgverleners. Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt de gegevens voor eigen onderzoek en stelt de gegevens beschikbaar voor onderzoek door derden.

NZR-onderzoek-doen

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn bouwt en onderhoudt een geïntegreerde infrastructuur van zorgdata op basis van routinematig geregistreerde gegevens.


Over ons onderzoekKernactiviteiten Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Primair doen wij beleidsgericht toegepast wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het ministerie van VWS, beroepsorganisaties, financiers en patiëntenorganisaties. Daarnaast hebben we een eigen onderzoeksagenda. Hiermee nemen we een unieke positie in binnen binnen het onderzoek naar gezondheid en gezondheidszorg in Nederland.


OrganisatieOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners
Organisatorisch gezien gaat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit van een governancestructuur. De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn komt tot stand met medewerking van vele instanties uit verschillende disciplines. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Structuur, bestuur en samenwerkingspartners.


PrivacyPrivacybescherming deelnemende zorgverleners en patiënten
We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners.


PatientenInformatie voor patiënten van deelnemende zorgverleners
Veel zorgverleners in Nederland doen mee aan de gegevensverzameling van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Ook uw zorgverlener kan zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Wat houdt dit in voor u als patiënt? Ga naar Informatie voor patiënten om hier meer over te lezen.


ZorgverlenersInformatie voor zorgverleners die (willen) deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is niet mogelijk zonder de medewerking van deelnemende zorgverleners. Welke zorgverleners kunnen deelnemen? Waarom zou u als zorgverlener deelnemen? Hoe kunt u zich aanmelden? Dit en meer vindt u bij Informatie deelnemende zorgverleners. Of vul direct het deelnameformulier in.
 

PijnInformatie specifiek voor deelnemende Peilstations
Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord met de routinematig vastgelegde gegevens in Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarom maken we ook gebruik van de aanvullende gegevens die zo’n veertig huisartsenpraktijken ons wekelijks aanleveren: de Nivel Peilstations. Wij bieden specifieke informatie en tips aan onze Peilstations, voor het werken in de Peilstationsmodule en meer.
 

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevens aanvragen voor (eigen) onderzoek
U kunt gegevens aanvragen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, om te gebruiken voor eigen onderzoek of om tabellen of factsheets op maat mee te laten maken door het Nivel. Lees meer op Informatie over het aanvragen van gegevens of vul direct aanvraagformulier in.

 

Hasselaar GJ, Leeuw-Stravers E de, Korteweg L. Over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.. . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-12-2020; geraadpleegd op 09-03-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn