Contact - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Het team van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is groot: naast onderzoekers bestaat het uit relatiebeheerders, projectcoördinatoren, ICT-medewerkers en een hoofd van de afdeling. Voor uiteenlopende vragen of opmerkingen kunt u bij verschillende medewerkers terecht.

Vragen, reacties, opmerkingenVragen, reacties, opmerkingen

Voor algemene of inhoudelijke vragen over Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn:

ContactpersonenContactpersonen

Voor uiteenlopende gespreksonderwerpen kunt u terecht bij verschillende contactpersonen:

Team onderzoekersTeam onderzoekers

Het team met onderzoekers bestaat uit:

Overbeek, L, Korteweg, L, Hasselaar, J. Contact - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 07-09-2023; geraadpleegd op 23-05-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/de-organisatie/contact