Afgesloten projecten - Huisartsenzorg

We presenteren een chronologisch (teruglopend) overzicht van de afgesloten projecten binnen het onderzoeksprogramma. Op zoek naar een specifiek project? Gebruik het zoekveld rechtsboven.

Afgesloten
2022
Projectpartners
RIVM

Contactpersonen:

Profile picture for user m.meijer@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
RIVM; CBS

Contactpersoon:

Profile picture for user m.heins@nivel.nl
Afgesloten
2022
Projectpartners
Wageningen University & Research en partners van het Kenniscentrum EIkenprocessierups. Penvoerder is de Vereniging Stadswerk Nederland, de overige deelnemende partijen zijn mede-initiatiefnemer Stichting De Groene Stad, de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, elf gemeenten (Amersfoort, Bergeijk, Dalfsen, Ede, Emmen, Hardenberg, Raalte, Rijswijk, Scherpenzeel, Tilburg, en de gemeentelijke Samenwerkingsorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill) en ProRail

Contactpersonen:

Profile picture for user m.duckers@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2020
Projectpartners
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG); Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV); Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), RIVM, Landelijk Operationeel Team – Corona (LOT-C)

Contactpersonen:

Profile picture for user r.batenburg@nivel.nl
+ 7
Afgesloten
2020
Projectpartners
Ministerie van VWS; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen:

Profile picture for user L.vanTuyl@nivel.nl
+ 4
Afgesloten
2022
Projectpartners
The EUHealthSupport Consortium, consisting of several organisations throughout Europe

Contactpersonen:

Profile picture for user c.leemrijse@nivel.nl
+ 4
Afgesloten
2020
Projectpartners
Voedingscentrum

Contactpersonen:

Profile picture for user a.brabers@nivel.nl
Profile picture for user c.leemrijse@nivel.nl
Afgesloten
2020
Projectpartners
RadboudUMC; Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Contactpersonen:

Profile picture for user l.flinterman@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2020
Projectpartners
UMCU Julis Centrum

Contactpersonen:

Profile picture for user m.heins@nivel.nl
+ 2
Afgesloten
2022
Projectpartners
UMC Groningen - afdeling Huisartsgeneeskundige Zorg

Contactpersoon:

Profile picture for user b.knottnerus@nivel.nl
Afgesloten
2021
Projectpartners
Huisartsenvereniging HAVA, Ziektekostenverzekeraar UO AZV; Wit Gele Kruis Aruba; Central Bureau of Statistics Aruba, Ministerie van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, directie Volksgezondheid op Aruba

Contactpersonen:

Profile picture for user w.boerma@nivel.nl
Profile picture for user r.verheij@nivel.nl
Afgesloten
2021
Projectpartners
Trimbos-instituut; VU klinische psychologie; Universiteit Utrecht; Universiteit Glasgow; Zurich EHT; 113 Zelfmoordpreventie; Depressievereniging; Stichting Borderline; Landelijke Stichting Zelfbeschadigen; Psychosenet;Ivonne van der Ven Stichting

Contactpersoon:

Profile picture for user r.friele@nivel.nl
Afgesloten
2017
Projectpartners
113 Zelfmoordpreventie

Contactpersoon:

Profile picture for user r.friele@nivel.nl

Contactpersonen:

Profile picture for user k.hek@nivel.nl
+ 2

Contactpersonen:

Profile picture for user c.leemrijse@nivel.nl
Profile picture for user s.vandulmen@nivel.nl