Nivel Panel Samen Leven

In het Nivel Panel Samen Leven zitten ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en ruim 350 naasten. Doel van het panel is inzicht te krijgen in de woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning en de persoonlijke behoeften van mensen met een verstandelijke beperking, en in de mogelijkheden die zij hebben om mee te doen in de samenleving.

 

'Dat er ook vanuit de basis informatie komt, vind ik wel heel positief. Je krijgt de kans om je zegje te doen op deze manier.
Deelnemer van het Nivel Panel Samen Leven

 

Over ons onderzoek

Over ons onderzoek

We verzamelen informatie over wonen, werk en dagbesteding, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. De resultaten delen we met onder andere beleidsmakers en zorginstellingen. Zij gebruiken onze aanbevelingen om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Onderzoek naar participatie

Het Nivel Panel Samen Leven richt zich op het thema 'maatschappelijke participatie' en is onderdeel van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of een beperking.

 

Binnen de monitor onderzoeken we hoe verschillende groepen mensen met een beperking meedoen in de samenleving. Ook het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel maakt hier deel van uit.

 

Het Nivel Panel Samen Leven is uniek. Het is het enige panel in Nederland dat bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking.

Meer weten?

logo