De organisatie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn houdt zich bezig met het bouwen en onderhouden van een geïntegreerde infrastructuur van zorgdata, op basis van routinematig geregistreerde gegevens door eerstelijnszorgverleners. Hoe is dit georganiseerd?

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn is een van de data-infrastructuren waarmee het Nivel onderzoek doet. Het bevat een enorme database met vele gegevens over ziekten en zorg in de eerste lijn. Daarnaast maken vele Nivel-medewerkers deel uit van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, samen zorgen zij ervoor dat de data worden verzameld, geanalyseerd en klaargemaakt voor onderzoek, door het Nivel zelf en door externe partijen. 

Organisatie, bestuur en samenwerkingspartnersOrganisatie, bestuur en samenwerkingspartners

Organisatorisch gezien gaat Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn uit van een governancestructuur. De databank van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn komt tot stand met medewerking van vele instanties uit verschillende disciplines. Meer hierover vindt u bij het onderdeel Structuur, bestuur en samenwerkingspartners.

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek, opgesteld door de Coreon, de Commissie Regelgeving Onderzoek.

Meer informatie vindt u bij Bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners.

Toen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoekToen en nu: van mono- naar multidisciplinair onderzoek

Het Nivel kent een lange traditie in het gebruik routinematig vastgelegde gegevens in de zorg. In de loop der jaren is de monodisciplinaire benadering vanuit de huisartsenzorg doorontwikkeld naar een multidisciplinaire benadering, waarbij gegevens over huisartsen(post)zorg én verschillende vormen van paramedische zorg worden verzameld en geanalyseerd.

Naar meer informatie op maat voor zorgverleners, patiënten en PeilstationsNaar meer informatie op maat voor zorgverleners, patiënten en Peilstations

Nivel Zorgregistratie Eerste Lijn heeft voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van zorgdata met veer verschillende partijen te maken. Voor iedere partij bieden we 'informatie op maat' aan; over onze werkwijze en meer:

Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?Wat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Overbeek, L., Hasselaar J. De organisatie - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 09-09-2023; geraadpleegd op 22-09-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/de-organisatie