Start
januari 2012

Onderzoek met Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg, 2012 - continu

Duur: jan 2012 - doorlopend

Achtergrond

In het kader van het beschrijven van ontwikkelingen in het aanbod van beroepsbeoefenaren spelen de aanbodregistraties van het Nivel een belangrijke rol. Al vele jaren beschikt het Nivel met zijn Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg over de volgende aanbodregistraties: huisartsen en verloskundigen. De gegevens uit deze registraties worden onder andere gebruikt voor statistische doeleinden, als basisinformatie voor beleidsevaluaties en als basis- referentiegegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

Doel

Het primaire doel van de beroepenregistraties is het verzamelen van gegevens over het aanbod van huisartsen en verloskundigen op landelijk niveau voor onder andere:

  • het opstellen van cijfermatige overzichten over het aanbod
  • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van beroepen in de gezondheidszorg
  • het trekken van steekproeven voor onderzoek van het Nivel
  • (onder bepaalde voorwaarden) verstrekken van gegevens aan derden (bijvoorbeeld voor kiesuwhuisarts.nl)

Methode

De gegevens voor de registraties worden op verschillende manieren verkregen, te weten:

  • digitale vragenlijsten
  • opnemen van gegevens uit registraties van derden
  • opnemen van openbare gegevens (bijvoorbeeld van websites van huisartsenpraktijken)

Resultaat

Op basis van bovengenoemde registraties worden overzichten samengesteld over het aantal, kenmerken en spreiding van huisartsen en verloskundigen. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor Nivel-publicaties en anderzijds voor statistische overzichten van andere organisaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS