Cijfers oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck zijn paramedische disciplines. De oefentherapeut Cesar/Mensendieck is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. De behandelmethode is gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een onjuiste houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten. Zie ook beroepsprofiel oefentherapeut.

Oefentherapeut Cesar en Mensendieck zijn beschermde titels. Alleen zorgverleners die de HBO-studie Oefentherapie Cesar of Oefentherapie Mensendieck hebben afgerond mogen deze titel gebruiken.

De cijfers op deze website geven inzicht in de populatie die de oefentherapeut bezoekt, het zorgproces en de zorginhoudHiervoor zijn gegevens gebruikt van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die werkzaam zijn in een vrijgevestigde praktijk. De gegevens beperken zich tot de reguliere oefentherapie. Verbijzonderingen worden buiten beschouwing gelaten.

Samenvatting

Patiëntkenmerken

 • 70% van de patiënten bij de oefentherapeut  is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 45 jaar.

Omvang Zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt 8 behandelingen
 • Gemiddeld duurt de behandeling 13 weken
 • Gemiddeld krijgt een patiënt met een chronische indicatie 25 behandelingen
 • Gemiddeld duurt de behandeling van patiënten met een chronische indicatie 20 weken

Verwijzing

 • %  van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de Oefentherapeut

Gezondheidsproblemen

 • De meest voorkomende klachten zijn spier, pees en fascie aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn.

Meetwaarden

 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument
 • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is bijna 26%, een daling van bijna 4% ten opzichte van 2017.

Behandeling

 • Bij 73% van de patiënten geven oefentherapeuten aan  geen gebruik te maken van een richtlijn. Dit is een stijging van bijna 13% ten opzichte van 2017.
 • De richtlijn ‘Aspecifieke nek- en schouderklachten’ wordt het meest gebruikt. 
Van den Dool J, Schermer T. Cijfers oefentherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 11-05-2020; geraadpleegd op 28-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-oefentherapeuten