Griep centraal: weekcijfers en meer – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Als sinds 1970 monitort het Nivel het voorkomen van griep, ook wel influenza genoemd, in Nederland. Op deze pagina bieden we naast de griepcijfers verdiepende informatie over griep als aandoening.

Nivel-Griep-centraal Weekcijfers griep en COVID-19

Lees de samenvatting per week!

 

 

 

Nivel ZorgregistratiesGrenswaarde griepepidemie

We spreken in het algemeen over een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen en minstens 10 procent van hen het influenzavirus heeft. De epidemische grenswaarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld, maar ligt altijd rond de ‘58 personen op de 100.000’.
Let op: deze winter is het lastig om te bepalen of er sprake is van een griepepidemie aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsenpraktijken. De klachten van griep lijken namelijk erg op die van het coronavirus en veel mensen met griepachtige klachten zullen naar een GGD-teststraat gaan of doen een zelftest. Er gaan daardoor minder mensen met luchtweginfecties naar de huisarts dan vorige jaren. De resultaten zijn hierdoor niet direct vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit maakt het ook lastig te bepalen of er sprake is van een griepepidemie aan de hand van cijfers afkomstig van huisartsenpraktijken.

Nivel-Influenza-nieuwsbriefInfluenza NieuwsbrievenInfluenza Nieuwsbrieven tijdens griepseizoen

Gedurende het griepseizoen worden er regelmatig Influenza Nieuwsbrieven uitgebracht en tijdens een griepepidemie verschijnen ze wekelijks. Deze nieuwsbrieven bevatten veel diverse informatie over de actuele stand van zaken betreffende griep. De nieuwsbrieven worden uitgebracht door het Nationaal Influenza Centrum (NIC), in samenwerking met het Nivel en het RIVM.
Klik op de afbeelding en bekijk de meest actuele Influenza Nieuwsbrief.

 

Nivel-Surveillance-BulletinEnorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgWekelijkse griepcijfers: Nivel Surveillance Bulletins

Sinds 1970 levert het Nivel cijfers over het aantal mensen dat zich met griepklachten meldt bij de huisarts. Het is een van de ziekten die we monitoren. Onze cijfers verschijnen regelmatig in allerlei media. Tijdens het griepseizoen is de vraag naar onze griepcijfers het grootst en publiceren wij deze op verschillende prominente plekken op de site. De rest van het jaar zijn de griepcijfers, zoals alle cijfers over gezondheidsproblemen die wij monitoren, opgenomen in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins (pdf´s), waarvan wekelijks een samenvatting op scherm staat.
Klik op de afbeelding en bekijk het meest actuele bulletin.

Symptomen griepvirusGriep: symptomen

In de wintermaanden lopen veel mensen te snotteren en te hoesten. Er hoeft dan niet direct sprake te zijn van griep, de gezondheidsklachten kunnen ook worden veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Wanneer een griepvirus de boosdoener is, spreek je van griep, ook wel influenza genoemd. De meest voorkomende symptomen van griep zijn: een plotseling begin met koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn en een droge hoest. De hoest kan lang aanhouden, de overige klachten verdwijnen meestal na twee tot zeven dagen.

Coronavirus

De symptomen van het coronavirus lijken op die van griep: koorts en luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid. In Dossier Corona vindt u alle informatie over Nivel-onderzoek met betrekking tot het coronavirus en de corona-uitbraak.

Advance Care Planning programma (ACP)Griep voorkómen

Tijdens een griepepidemie kun je bijna niet voorkomen dat je in contact komt met virussen die griepachtige klachten veroorzaken. Om te voorkomen dat anderen ziek worden, kun je er wel voor zorgen dat deze virussen zich minder snel verspreiden. Was vaak je handen en nies bijvoorbeeld in een papieren zakdoek (en gooi deze weg na gebruik) of in de plooi van je elleboog. Daarnaast kun je je laten vaccineren tegen griep. Van griep kun je erg ziek worden, maar meestal gaat het vanzelf over.
 

Griepepidemie door de jaren heen

Wat feitjes over de griepepidemie in Nederland:

  • In de winter van 2021-2022 is de griepepidemie laat ingetreden; in maart 2022. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de verdieping van de coronamaatregelen in die periode.
  • In de winters van 2019-2020 en 2020-2021 is er geen sprake geweest van een griepepidemie. Hoogstwaarschijnlijk is dit gerelateerd aan de getroffen coronamaatregelen in die jaren, waardoor mensen minderheid elkaar in contact stonden en er meer hygiëne werd betracht.
  • De tien jaar daarvoor, van de winter 2009-2010 t/m de winter 2018-2019, duurde de griepepidemie in Nederland gemiddeld 13 weken.
  • In de winter van 2018-2019 duurde de griepepidemie met 14 weken één week langer dan gemiddeld.
  • De langste griepepidemie trad op in 2014-2015; deze duurde maar liefst 21 weken.

Veelgestelde vragen over griep en de griepprikVeelgestelde vragen over griep en de griepprik

De meest gestelde vragen over griep en over de griepprik zijn op een rij gezet en voorzien van antwoorden. Heeft u vragen over griep of vragen over de griepprik? Bekijk dan deze de FAQ’s.

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsMethode: griepsurveillance Nivel Peilstations

De Nivel Peilstations rapporteren sinds 1970 over het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die griep heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af. Het RIVM onderzoekt deze op influenzavirus, SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken) en een aantal andere luchtwegvirussen. De cijfers over griep en COVID-19 worden wekelijks gepubliceerd op onze website en in het Nivel Surveillance Bulletin, te vinden bij Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance.

Zelf onderzoek (laten) doen met de gegevens van onze Peilstations?Zelf onderzoek doen met de gegevens van onze Peilstations?

Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden:

Hendriksen, J., Hooiveld, M. Griep centraal: weekcijfers en meer – Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 04-11-2022; geraadpleegd op 27-11-2022]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-over-aandoeningen/griep-centraal-weekcijfers-en-meer
Thema