Monitor Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd (mrt - nov 2020)

Nivel-dossier Corona

Tussen 16 maart en 21 juni 2020 heeft het Nivel gemonitord of burgers in Nederland behoefte hadden aan extra zorg of ondersteuning in verband met de coronapandemie. In november 2020 in deze meting nog één keer herhaald, aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

We deden onderzoek aan de hand van een online vragenlijst onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het onderzoek hebben we uitgevoerd op verzoek van het RIVM.

Behoeftepeiling 6, wk 42 2020 (15/11 – 22/11)Behoeftepeiling 6, wk 42 2020 (15/11 – 22/11)

Wederom beperkt behoefte aan ondersteuning en zorg in Nederland in verband met COVID-19

Behoeftepeiling 6, wk 42 (15/11 -22/11); fragment. Bekijk alle scores in het feitenblad.

Behoeftepeiling 6, week 42

Wat valt op (wk 42 2020, behoeftepeiling 6)?
Nog steeds beperkte behoefte aan ondersteuning en zorg, wel meer behoefte aan niet-acute medische hulp en basishulp:

  • Nog altijd heeft de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking (97%, bij vorige peiling 98%) geen behoefte aan zorg of ondersteuning in verband met de uitbraak van COVID-19.
  • De behoefte naar zorg en ondersteuning die er is (3%), bestaat net als bij voorgaande peilingen voornamelijk uit een behoefte aan informatie (20%), praktische hulp (18%), en niet-acute medische hulp (16%).
  • De behoefte aan niet-acute medische hulp (eerder gedaald van een piek van 18% naar 4% in mei) is weer gestegen: van 4% naar 16%.
  • De behoefte aan basishulp (ook eerder gedaald van een piek van 20% naar 4% in mei) is ook gestegen: van 4% naar 12%.

Uitkomst peiling 1 t/m 5, 16 mrt - 17 mei 2020 (eerste golf)Uitkomst peiling 1 t/m 5, 16 mrt - 17 mei 2020 (eerste golf)

De behoefte aan extra zorg of ondersteuning was laag onder de bevolking: een overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking had in de periode van 16 maart tot 17 mei 2020 geen behoefte aan zorg of ondersteuning in verband met de coronacrisis. De behoefte aan extra zorg of ondersteuning was beperkt en ging net als de COVID-19-curve omlaag.

Uitkomst: behoefte aan extra zorg of ondersteuning was laag onder de bevolking

UitkomstUitkomst

De steunbehoefte die er was, lag in informatievoorziening en later ook steeds meer in psychologische hulp.

De behoefte aan zorg en ondersteuning die er was, bestond voornamelijk uit het ontvangen van informatie om te checken of men het virus had (gehad). Daarnaast zien we dat de behoefte aan niet-acute medische hulp, aan emotionele en sociale steun en aan psychologische hulp toenam. Het aandeel ‘behoefte aan psychisch zorg en ondersteuning’ was relatief hoog en groeide, terwijl de andere behoeften afnamen. Dit kan te maken hebben met het ‘noemereffect’: door de behoefte te benoemen ontstaat de behoefte eraan.

Uitkomst: steunbehoefte die er was, lag in informatievoorziening en later ook steeds meer in psychologische hulp.

Deze resultaten zijn terug te zien in de vijf behoeftepeilingen die we hebben gedaan. De beeldende duidingen bij deze peilingen zijn hieronder overzichtelijk bij elkaar gezet. Na ieder figuur volgt de toelichting.

Alle feitenbladen 'Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus'Alle feitenbladen 'Behoefte aan zorg en ondersteuning tijdens uitbraak coronavirus'

De feitenbladen op een rij:

Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19Methode vaststellen cijfers COVID-19 en verdenkingen op COVID-19

Voor het samenstellen van de factsheets hebben we de vraag ‘Heeft u behoefte aan zorg of andere ondersteuning in verband met het coronavirus? (nee / ja, namelijk)’ vijf keer afgenomen in het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het onderzoek is onderdeel van een monitor naar griep- en verkoudheidsklachten en coronagerelateerde percepties, die liep van week 9 tot week 20 2020. We hebben hierbij gebruikgemaakt van de leidraad Rapid Needs Assessment bij rampen en crises (Dückers, Baliatsas, Bosmans, Domsdorf, Vliek-Mulder & de Zwart, 2020 (te verschijnen)).

Over het Nivel Consumentenpanel GezondheidszorgOver het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg

Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg onderzoekt het Nivel hoe burgers in Nederland denken over de gezondheidszorg en wat hun ervaringen zijn met die zorg. Deze informatie wordt verzameld in peilingen. Peilingen zijn vragenlijsten die schriftelijk en/of via internet worden afgenomen. Het panel bestaat momenteel uit ongeveer 12.000 personen van 18 jaar en ouder. Van deze panelleden is een groot aantal achtergrondkenmerken bekend, zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau.

Privacy
De gebruikte methode voor het verzamelen van de gegevens voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van panelleden is hierbij gegarandeerd.

 

Dückers, M., Bosmans, M. Monitor Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd (mrt - nov 2020). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/infectieziekten-eerste-lijn/dossier-corona/ons-onderzoek-eerste-coronajaar/pijler-2-impact-corona-bevolking/monitor-behoefte-zorg-ondersteuning-coronatijd
Gegevensverzameling