Pijler 2: Impact van corona op de Nederlandse bevolking

Het Nivel monitort hoe burgers in Nederland de coronatijd beleven. Ook hebben we hierbij aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen in Nederland, die vaak extra steun en hulp nodig hebben. 

 
Pijler 2 bevat de volgende onderzoeksprojecten:

Griep: verdiepende informatieMonitor: Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd
Hoeveel burgers in Nederland geven aan griepachtige klachten te hebben (gehad) in de afgelopen weken? En wanneer zijn deze dan begonnen, welke klachten waren het precies? Wekelijks hebben we de stand van zaken gepeild. Ga naar Monitor: Klachten van verkoudheid of griep in coronatijd.

Monitor: Beleving coronatijdMonitor: Beleving coronatijd
Hoe denken burgers in Nederland over het coronavirus? En over de informatievoorziening erover door de overheid en het RIVM? Houden de burgers zich aan de richtlijnen van de overheid? En wat vinden ze eigenlijk van die richtlijnen? In de periode 24 februari - 17 mei 2020 hebben we zes keer een online vragenlijstonderzoek afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten presenteren we op de pagina Monitor: Beleving coronatijd

Ondersteunende materialen voor zorgvragersMonitor: Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd
De vragenlijsten waarmee we hebben gemonitord of burgers in Nederland behoefte hebben aan zorg of ondersteuning in de coronatijd, zijn tussen 16 maart en 17 mei 2020 zes keer afgenomen onder leden van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten presenteren we op de pagina Monitor: Behoefte aan zorg en ondersteuning in coronatijd.

Landelijk representatiefMonitor: Acceptatie coronamaatregelen
Hoe lang vinden burgers vinden dat de verschillende maatregelen in de aanpak van het coronavirus mogen duren? In de periode 30 maart - 17 mei 2020 is vier keer dezelfde online vragenlijst gestuurd aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragen betroffen zowel maatregelen die reeds genomen waren, als maatregelen die wellicht genomen zouden gaan worden. Ga naar Monitor: Acceptatie coronamaatregelen voor meer informatie.

Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijdMonitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijd
De COVID-19-uitbraak en gevolgen ervan doen een enorm beroep op de veerkracht van naasten van mensen met een beperking. Het Nivel monitort de situatie van naasten en zal dit de komende tijd intensiveren. Voor het onderzoek maken we gebruik van het Panel Samen Leven van het Nivel. Meer informatie: Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijd.