Ons onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

In ons panelonderzoek staan de thema’s zorg en participatie centraal. Wij brengen belangrijke en actuele onderwerpen in kaart voor mensen met een chronische ziekte of beperking.

Inhoud – Ons onderzoek met het panel

Project Monitor Zorg en ParticipatieProject Monitor Zorg en Participatie

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) wordt ingezet in het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We onderzoeken de zorg- en leefsituatie van verschillende groepen mensen met een beperking.

Zorg en participatie als centrale thema’s

In het onderzoek met het NPCG staan zorg en participatie centraal. Rond de centrale thema’s zorg en participatie zijn verschillende onderwerpen belangrijk:

Monitor Zorg en Participatie

ZorgmonitorZorgmonitor

Het Nivel monitort de zorgsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking langdurig met de Zorgmonitor.

ParticipatiemonitorParticipatiemonitor

Het Nivel monitort hoe mensen met een beperking meedoen in de samenleving, inclusief werkparticipatie, met de Participatiemonitor.

 

Menting, J. Ons onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 02-05-2023; geraadpleegd op 11-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/ons-onderzoek-met-het-panel