Cijfers huisartsen - Aanvullende gegevens uit Peilstations

Niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord door middel van routinematig verzamelde zorggegevens. Daarom is het binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn mogelijk aanvullende gegevens te verzamelen.

De peilstations van het Nivel vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland. De peilstations hebben data verzameld die teruggaat tot 1970.

De deelnemende huisartsen rapporteren wekelijks of op jaarbasis over het vóórkomen van een aantal ziekten, gebeurtenissen en verrichtingen, die in routine-registraties ontbreken en daarin niet gemakkelijk op te nemen zijn.
De gegevens worden geordend naar leeftijd en geslacht van de patiënt, naar regio en naar verstedelijking van het praktijkgebied.


Jaarrapporten

Elk jaar publiceert het Nivel een jaarrapport met de gegevens van de peilstations. Het meest recente jaarrapport is het jaarrapport Peilstations 2018.

 

Download het jaarrapport Peilstations 2018

 

 

In 2019 worden gegevens verzameld over de volgende onderwerpen:

 

  • Influenza(-achtig ziektebeeld)
  • Levenseinde onderzoek
  • Suïcidale gedachten bij depressie, huisartsen- en patiëntenvragenlijsten
  • Suïcide(pogingen)
  • Kinkhoest
  • Valpreventie
  • Euthanasieverzoek
  • Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuienstoornis
  • Palliatieve sedatie
  • Overactieve blaas


In 2018 worden gegevens verzameld over de volgende onderwerpen:

Het volledige jaarrapport over 2017:

Download het complete jaarrapport Peilstations 2017

 

 

Donker G. Peilstations. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 11-02-2020; geraadpleegd op 17-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/aanvullende-gegevens-uit-peilstations