Rol Nivel Peilstations - bijdragen aan weekcijfers en jaarcijfers ziekten en aandoeningen

De Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn leveren een gedetailleerd beeld van een aantal actuele gezondheidsproblemen van Nederlanders. Afhankelijk van het onderwerp wordt hierover wekelijks of op jaarbasis gerapporteerd. Deze informatie vormt een aanvulling op de cijfers over aandoeningen van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Peilstations


Waar het uitgangspunt van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn het verzamelen van gegevens is die zorgverleners routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers, leveren de huisartsen van de Peilstations informatie die niet uit deze routinematig verworven gegevens uit de registraties kan worden verkregen.

Gezondheid140 Peilstations werken mee aan de pandemic preparedness van de Nederlandse gezondheidszorg

In totaal zijn sinds 2022 140 huisartsenpraktijken, alle deel uitmakend van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, actief als Peilstation om de 'pandemic preparedness' in de Nederlandse gezondheidszorg te optimaliseren. Zij sturen monsters van patiënten met griep- en corona-achtige klachten en andere respiratoire klachten naar het RIVM voor nader onderzoek, ten behoeve van de surveillance van respiratoire infectieziekten als griep en COVID-19.

Gezondheid40 van deze Peilstations leveren ook aanvullende gegevens over andere gezondheidsproblemen

Veertig van deze 140 Peilstations leveren daarnaast aanvullende gegevens over een aantal specifieke gezondheidsproblemen, gebeurtenissen en handelingen. Ieder jaar wordt vastgesteld waar de focus voor dat jaar op ligt.

Onderwerpen 40 Peilstations 2022

In 2022 worden door de Peilstations aanvullende gegevens verzameld over:

 • Influenza(-achtig ziektebeeld) (griep en COVID-19)
 • Levenseinde
 • Suïcide(pogingen)
 • Euthanasie
 • Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis
 • Palliatieve sedatie
 • Gastro-enteris
 • Roodvonk 
 • Kleine kwalen

Onderwerpen 40 Peilstations 2021

In 2021 zijn door de Peilstations aanvullende gegevens verzameld over:

 • Influenza(-achtig ziektebeeld) (griep en COVID-19)
 • Levenseinde
 • Suïcide(pogingen)
 • Euthanasie
 • Anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuistoornis
 • Palliatieve sedatie
 • Eikenprocessierups
 • Gastro-enteritis
 • Roodvonk

De resultaten van de metingen in 2021 van de Peilstations verschijnen zo spoedig mogelijk.

Epidemie?Wekelijkse rapportage griep en COVID-19

De Nivel Peilstations rapporteren sinds 1970 over het aantal patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld voor de landelijke griepsurveillance. Niet iedereen die griep heeft is besmet met het influenzavirus, daarom spreken we van ‘influenza-achtig ziektebeeld’ (IAZ) oftewel ‘griepachtige klachten’. Bij een aantal patiënten met IAZ of een andere acute respiratoire infectie (ARI, oftewel luchtweginfectie) nemen de Peilstation-huisartsen een monster af. Het RIVM onderzoekt deze op influenzavirus, SARS-CoV-2-virus (dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken) en een aantal andere luchtwegvirussen.

De cijfers over griep en COVID-19 worden wekelijks gepubliceerd op onze website en in het Nivel Surveillance Bulletin, te vinden bij Actuele weekcijfers aandoeningen – Surveillance.

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?Jaarrapporten Peilstations

Elk jaar publiceert het Nivel een jaarrapport met de verzamelde gegevens van de Peilstations van het betreffende jaar. Het meest recente jaarrapport is het Jaarrapport Peilstations 2018. Het jaarrapport over 2019 zal in 2021 verschijnen.

Fragment uit het Jaarrapport Peilstations 2018
Fragment uit het Jaarrapport Peilstations 2018

In ons archief kunt u de jaarrapporten van de Peilstations, die teruggaan tot 1972, raadplegen.

Jaarrapporten Peilstations vanaf 2010
Jaarrapporten Peilstations 2000-2009
Jaarrapporten Peilstations 1990-1999
Jaarrapporten Peilstations 1980-1989
Jaarrapporten Peilstations 1972-1979

Meer wetenZelf gegevens verzamelen met behulp van de Peilstations

Ook u kunt door eigen onderzoek gebruikmaken van gegevens die de Peilstations verzamelen. Mocht u een nieuw onderwerp willen onderzoeken, dan is het goed te weten dat de gegevens van de Peilstations ter beschikking worden gesteld indien het onderwerp van onderzoek voldoet aan de volgende criteria:

 1. Het belang van het onderwerp moet duidelijk worden beschreven; er moet sprake zijn van behoefte aan de betreffende informatie op nationaal representatief niveau.
 2. Er moeten strenge en duidelijke criteria worden geformuleerd betreffende de te registreren ziekte of gebeurtenis.
 3. Het toepassen van deze criteria mag voor de Peilstation-huisartsenpraktijken niet te tijdrovend zijn en moet inpasbaar zijn in de reguliere praktijkvoering.
 4. De Peilstationsregistratie vormt de meest geschikte informatiebron voor uw onderzoek.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met een van de contactpersonen rechts.

Meer wetenInformatie specifiek voor de deelnemende Peilstations

Als Peilstations levert u ons aanvullende gegevens over eerstelijnszorg, met name over het optreden van plotselinge veranderingen in het heersende ziektebeeld. Daarmee speelt u een zeer belangrijke rol in onder andere onze griepsurveillance.

Hooiveld, M. Rol Nivel Peilstations - bijdragen aan weekcijfers en jaarcijfers ziekten en aandoeningen. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 12-02-2023; geraadpleegd op 02-04-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/actuele-weekcijfers-aandoeningen-surveillance/nivel-peilstations-detailcijfers-aandoeningen