Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefentherapeuten en ergotherapeuten.

Meer Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Onderzoek met Beroepenregistraties Een van de databases van het Nivel
Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op. Zorg is mensenwerk. Sommige taken kun je robotiseren, automatiseren of leren aan consument of patiënt maar de zorg blijft een arbeidsintensieve sector. Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten. De resultaten van ons onderzoek kunnen worden gebruikt door beleidsmakers op regionaal en landelijk niveau.


Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?’Jaarcijfers beroepsgroepen zorg: vrij toegankelijk
Alle publicaties met jaarcijfers omtrent beroepengroepen in de zorg die wij monitoren en waar wij duiding aan geven, zijn openbaar en gratis te downloaden. U vindt informatie over de volgende beroepsgroepen: 

 • huisartsen
 • verloskundigen
 • oefentherapeuten
 • ergotherapeuten


  Enorme hoeveelheid data voor en over de gehele eerstelijnszorgOntwikkelingen arbeidsmarkt zorg
  Voor het doen van zogenaamde capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen de beroepsgroepen in de zorg  en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we de ontwikkelingen in arbeidsmarkt voor verschillende beroepsgroepen in de zorg en bovendien maken we analyses van oorzaken en gevolgen.

  Fragment uit de publicatie Regionale balans in vraag en aanbod medisch specialisten (mei 2019)

  Nivel-grafiek-medisch-specialisten-per-regio-2019


  SteekproevenBron: Unieke dataverzameling Nivel arbeidsaanbod- en praktijkregistraties Eerste Lijn
  Binnen het Nivel verzamelt en analyseert Nivel arbeidsaanbod- en praktijkregistraties Eerste Lijn de werkzaamheid, loopbanen en praktijken van eerstelijns zorgverleners. We bouwen al jaren aan deze dataverzamelingen. Zo houden we loopbaangegevens van huisartsen al bij sinds 1975 en de personeelssamenstelling van huisartsenpraktijken sinds 2006. Door het analyseren van onze schat aan data kunnen we over langere periode dingen zien als:

  • hoeveel mensen in een beroepsgroep werken
  • hoeveel uur ze werken
  • binnen wat voor praktijk ze dat doen
  • of ze zelfstandig werken of in loondienst
  • hoe de personeelssamenstelling (‘skillmix’)  van praktijken in de eerste lijn eruit ziet

  Privacybescherming
  We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Om deze te waarborgen hebben we het Privacyreglement Registraties Beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


   Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek laten doen met onze beroepenregistraties
   U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen en verloskundigen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

   Meer weten?Meer weten?
   Hiernaast treft u verschillende publicaties, projecten en nieuwsberichten over ons onderzoek aan om u een beeld te geven wat zoal (kunnen) doen.