Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op. Zorg is mensenwerk. Sommige taken kun je robotiseren, automatiseren of leren aan consument of patiënt maar de zorg blijft een arbeidsintensieve sector. Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten.

Meer Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg

Privacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

 

Onderzoek met Beroepenregistraties Een van de databases van het Nivel
Beroepenregistraties in de Gezondheidszorg maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

Unieke dataverzameling
We bouwen al jaren aan onze dataverzamelingen. Zo houden we loopbaangegevens van huisartsen al bij sinds 1975. Daardoor kunnen we over langere periode zien hoeveel mensen in een beroepsgroep werken, hoeveel uur ze werken, binnen wat voor praktijk ze dat doen, of ze zelfstandig werken of in loondienst. Voor het doen van zogenaamde capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen de beroepsgroep en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld en maken we analyses van oorzaken en gevolgen.

Gebruik maken van cijfers uit Nivel Beroepenregistraties
Alle publicaties die op basis van de beroepenregistraties zijn verschenen staan op deze pagina en zijn gratis te dowloaden.
U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen en verloskundigen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

Privacy
We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Daarvoor is een privacyreglement opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers.

Meer informatie nodig?
Wilt u meer weten over arbeidsmarktonderzoek of beroepskrachtenplanning of wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met prof. dr. Ronald Batenburg via 030-2729861 of per mail via r.batenburg@nivel.nl

Voor meer informatie over de beroepenregistraties, het trekken van steekproeven en het aanvragen van statistieken kunt u contact opnemen met drs. Raymond Kenens via 030-2729744 of per mail via r.kenens@nivel.nl