Project
afgesloten

Monitor patiëntveiligheid

Sinds 2004 wordt in Nederlandse ziekenhuizen de ontwikkeling van patiëntveiligheid middels een landelijk dossieronderzoek gevolgd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte. Het algemene doel van het project is om veldpartijen in de zorg en het Ministerie van VWS inzicht te verschaffen in de mate van implementatie en borging van overeengekomen proces indicatoren en patiënt gerelateerde uitkomsten van patiëntveiligheid.
Er zijn vier deelprojecten met ieder een specifiek doel:
Deelproject 1: Deel project 1 heeft twee doelstellingen
a. Het verkrijgen van inzicht in de aard, ernst, en omvang van potentieel vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen in 2015/2016, en in vergelijking met 2011/2012.
b. Het monitoren van zorggerelateerde schade bij in het ziekenhuis overleden patiënten gerelateerd aan medische technologie in 2015/2016 ten opzichte van 2011/2012.

Deelproject 2: Het trainen en faciliteren van ziekenhuizen bij intern dossieronderzoek om inzicht te verkrijgen in de oorzaken van verlengde ligduur van patiënten en ongeplande heropnamen.

Deelproject 3: Het verkrijgen van inzicht in de patiëntveiligheid, waaronder de aard, ernst en gevolgen van zorggerelateerde schade en potentieel vermijdbare schade binnen Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) (brede eerste meting).

Deelproject 4: Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van patiëntveiligheid op de speerpuntthema’s medicatieveiligheid en infectiepreventie. Via een EPD-scan wordt aan het begin van het project nagegaan welke indicatoren ziekenhuizen zonder extra registratielast zelf kunnen aanleveren en welke indicatoren via de onderzoekers worden verzameld

Afhankelijk van het deelproject zullen gegevens worden verzameld door middel van dossieronderzoek, observaties, interviews en vragenlijsten.
In 2015 zullen de eerste metingen van deelproject 2, deelproject 3 en deelproject 4 hebben plaatsgevonden. De voorbereidingen voor de metingen van deelproject 1 worden getroffen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
EMGO+ Instituut (Martine de Bruijne)