Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal(basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Zie ook beroepsprofiel van de logopedist

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn van een logopedist met een eigen praktijk.

Kernpunten 2018
Dit gedeelte van de website presenteert de cijfers over het zorggebruik van 17.184 patiënten die in 2018 zijn behandeld in 83 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

  • 57% van de patiënten bij de logopedist is van het mannelijke geslacht en bijna de helft van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.
  • Het merendeel van de patiënten bij de logopedist komt met een verwijzing (85%).
  • Patiënten bij de logopedist hadden in 2018 gemiddeld 14 consulten.
  • De meest voorkomende diagnoses bij de logopedist zijn taalontwikkelingsstoornissen (40%) en articulatiestoornissen (23%).
  • Bij 7.256 patiënten werd de behandeling in 2018 geregistreerd als beëindigd. Bij het merendeel van deze patiënten werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.
Verberne L, van den Dool J, Schermer T. Cijfers logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-04-2020; geraadpleegd op 15-07-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-logopedisten