Cijfers zorgverlening logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We bieden inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Nivel-logopedist

LogopedistRol logopedist in de eerstelijnszorg

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal (basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg.
Meer informatie vindt u bij het Beroepsprofiel van de Logopedist, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Wat valt op, als we alle cijfers op de onderliggende pagina's overzien:

Kernpunten logopedische zorg, 2019 en voorgaande jaren
 

Patiëntkenmerken

  • 57% van de patiënten die in 2019 een logopedist bezoekt, is van het mannelijke geslacht. 44% van de patiënten is tussen de 4 en 7 jaar oud.

Aanmelding

  • Verreweg de meeste patiënten komen in 2019 bij de logopedist terecht via een verwijzing (82%).
  • Van alle patiënten in 2019 van wie bekend is dat zij via een verwijzer zijn gekomen (n=1.022), kwam het grootste deel met een verwijzing van de huisarts (81%).

Omvang zorggebruik

  • Patiënten bij de logopedist hadden in 2019 gemiddeld 15 consulten.
  • 94% van de behandelingen in 2019 betrof een reguliere behandeling logopedie.

Gezondheidsproblemen

  • Taalontwikkelingsstoornissen (44%) en articulatiestoornissen (21%) komen het meest voor.
  • Het aandeel patiënten met een taalontwikkelingsstoornis is toegenomen in de afgelopen jaren, terwijl het aandeel patiënten met een articulatiestoornis is afgenomen.

Evaluatie behandelingen

  • Bij 65% van de patiënten van wie de behandeling was afgelopen, werd de behandeling beëindigd omdat het behandeldoel bereikt was.

Doel, resultaten en kernactiviteitenBron en verantwoording cijfers logopedisten

Voor ons onderzoek maken we gebruik van de gegevens die logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn ons leveren. Dit betreffen praktijkhouders en logopedisten werkzaam bij een praktijkhouder. De cijfers over het zorggebruik bij logopedisten in 2019 zijn gebaseerd op de dossiers van 23.042 patiënten die zijn behandeld - in totaal - in 95 logopediepraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Bij Methode vaststellen cijfers zorgverlening logopedisten vindt u informatie over onze werkwijze bij het vaststellen van de cijfers.

Alle jaarrapporten 'Zorg door de logopedist in de eerste lijn'- cijfers en achtergrondinformatie

Meer wetenOnderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

 

Meijer, W. Cijfers zorgverlening logopedisten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 22-06-2021; geraadpleegd op 22-09-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-logopedisten