Logopedist

Logopedie is het paramedisch vakgebied dat zich richt op het diagnosticeren en behandelen van klachten op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Een grote groep logopedisten is werkzaam in de eerstelijnszorg. Verder zijn logopedisten onder andere werkzaam in het speciaal(basis)onderwijs, de preventieve logopedie en de intramurale gezondheidszorg. Zie ook beroepsprofiel van de logopedist

 

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de logopedist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van logopedisten met een eigen praktijk en van logopedisten die in loondienst zijn van een logopedist met een eigen praktijk.

 
 
De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2017 zijn samengevat in deze infographic.

 

Infographic Logopedie

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de logopedist - introductie Uit: NIVEL Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 20-12-2018; geraadpleegd op 22-05-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/logopedist