Methoden vaststellen cijfers ziekten en zorg

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

 

Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste LijnWerkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: verzamelen - analyseren - rapporteren

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn genereert cijfers over ziekten en eerstelijnszorg. Hoe gaat dit in zijn werk?

Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

  Privacybescherming

  We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

  Gebruikte methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijnMethoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijn

  We gebruiken verschillende methoden voor het genereren van de de verschillende week- en jaarcijfers die we genereren, met gebruik van de gegevens van verschillende zorgdisciplines. Per cijfercategorie lichten we toe op welke databronnen we de cijfers baseren; hoe representatief die bronnen zijn; hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt. 

  Disclaimer

  Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

   

  Hooiveld, M., Hek, K . Methoden vaststellen cijfers ziekten en zorg. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 13-02-2023; geraadpleegd op 23-03-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-het-onderzoek/methoden