De jaarlijkse kerncijfers over zorggebruik in Nederland leveren we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Al onze cijfers publiceren we op de Nivel-website.

Op basis van registraties in patiëntendossiers van zorgverleners

Binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelen en analyseren we de zorggegevens die de verschillende disciplines in de eerstelijnszorg, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun digitale patiënteninformatiesysteem. We verwerken de - geanonimiseerde - registraties tot eenduidige cijfers over zorg. Ga naar onze cijfers van verschillende disciplines:

Nivel-zorgverlener-vrouw_250px

Methoden Nivel Zorgregistraties Eerste LijnMethoden vaststellen jaarcijfers zorgverlening

Hoe komen de kerncijfers precies tot stand? Hoe zorgen we ervoor dat ze representatief zijn? Ga naar Methoden vaststellen cijfers zorgverlening, waar we per zorgdiscipline informatie geven over:

  • de omvang van de gegevensverzameling en geografische spreiding
  • de representativiteit van de cijfers
  • de inhoud van de gegevensverzameling (welke gegevens verzamelen we)
  • de manier waarop we de gegevens verzamelen
  • de berekening van de cijfers
  • de kwaliteitscontrole op de cijfers

Privacybescherming

We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Nivel Zorgregistraties ontvangt via een betrouwbare derde partij (ZorgTTP) gecodeerde informatie van deelnemende zorgverleners. Uit deze data kunnen onderzoekers geen individuen herleiden zonder hiervoor onevenredige inspanning te leveren en/of niet-toegestane handelingen te verrichten. In ons Privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

Meer wetenWat kan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn voor u doen?

De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie.

We kijken ernaar uit in contact met u te komen!

 

Hek, K.. Zorg verleend in de eerste lijn: aard en omvang . Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-06-2023; geraadpleegd op 07-06-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/zorg-in-de-eerste-lijn