Over het Panel Verpleging & Verzorging

Het Panel Verpleging & Verzorging bestaat uit een landelijke groep van ongeveer 2500 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in de grootste sectoren van de zorg.

Deelnemers van het Panel zijn:

  • verpleegkundigen in academische en algemene ziekenhuizen
  • verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg
  • sociaal agogisch opgeleide begeleiders en verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg
  • verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen
  • praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken

Lees ook:

Gegevensverzameling