Project
Start
januari 2015

Consumentenpanel Gezondheidszorg: peilingen voor externe partijen over de Nederlandse gezondheidszorg, 2015 - continu

Duur: jan 2015 - langlopend

Achtergrond
Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel biedt de mogelijkheid om de ervaringen met en meningen over de Nederlandse gezondheidszorg van het algemene publiek te onderzoeken. Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand. Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.

Doel
De specifieke vraagstelling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.

Methode
- Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand.
- Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.
- De specifieke vraagstelling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.
- Vragenlijstonderzoek (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg
- De verwachte resultaten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling in de peiling voor de derde partij.

Resultaten
De verwachte resultaten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling in de peiling voor de derde partij.

Projectpartners
-