Project
Afgesloten
2015

Externe peilingen over de Nederlandse gezondheidszorg met het Consumentenpanel Gezondheidszorg (jan-dec 2015)

Duur: jan - dec 2015

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL biedt de mogelijkheid om de ervaringen met en meningen over de Nederlandse gezondheidzorg van het algemene publiek te onderzoeken. Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand. Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.

De specifieke vraagstelling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.
Vragenlijst onderzoek (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg
De verwachte resultaten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling in de peiling voor de derde partij.