Project
Start
januari 2017

Externe peilingen over de Nederlandse gezondheidszorg met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Duur: jan 2017 - langlopend

Het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel biedt de mogelijkheid om de ervaringen met en meningen over de Nederlandse gezondheidzorg van het algemene publiek te onderzoeken.:
- Op verzoek van een derde partij kan tegen betaling een aparte peiling verzorgd worden. De vraagstelling en de vragenlijst komen in overleg met de onderzoekers van het panel tot stand.
- Het onderwerp wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de programmacommissie van het panel. In de programmacommissie zitten vertegenwoordigers vanuit het ministerie en het veld.
- De specifieke vraagstelling is afhankelijk van de opdracht van de derde partij.
- Vragenlijstonderzoek (schriftelijk en online) binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg
- De verwachte resultaten zijn afhankelijk van de specifieke vraagstelling in de peiling voor de derde partij.
Projectpartners
-