Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Methoden

In de onderliggende pagina's vindt u:

  • een overzicht van de samenwerkingspartners die bijdragen aan de totstandkoming van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
  • informatie over de gebruikte methoden bij de totstandkoming van de gegevens die op deze website worden getoond. Per onderdeel wordt uitgelegd op welke databronnen de cijfers zijn gebaseerd, hoe representatief die bronnen zijn, en hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt
  • het Werkplan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn met de voorgenomen activiteiten voor het huidige jaar.
  • een begrippenlijst met verklaring van door Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikte begrippen.
 
Onderstaand kaartje laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren.
 
 
Disclaimer
Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

NIVEL Zorgregistraties - Methoden.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 26-10-2019; geraadpleegd op 19-02-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/methoden