Methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Methoden Nivel Zorgregistraties Eertse Lijn

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt, verwerkt en rapporteert over gegevens die routinematig in de zorg worden vastgelegd door verschillende eerstelijns zorgverleners. We gebruiken de gegevens voor eigen onderzoek én stellen gegevens beschikbaar voor onderzoek door derden.


Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste LijnWerkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor de totstandkoming van de cijfers die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert, ondernemen we activiteiten op verschillende gebieden:

Werkwijze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

 

Gegevensbronnen Nivel Zorgregistraties Eerste LijnGegevensbronnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Voor het generen van de cijfers ontvangen we de zorggegevens van verschillende disciplines:

  • huisartsen:
  • huisartsenposten:
  • fysiotherapeuten:
  • oefentherapeuten:
  • diëtisten:
  • logopedisten:

529 praktijken met 1.975.048 ingeschreven patiënten
28 huisartsendiensten-structuren met 115 huisartsenpost-locaties
246 praktijken
53 praktijken
88 praktijken
24 praktijken

De zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerstelijn per 1 januari 2017
De zorgverleners die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerstelijn per 1 januari 2017

We gebruiken verschillende methoden voor het genereren van de week- en jaarcijfers uit alle data die we van deze zorgdisciplines ontvangen. Per methode lichten we toe:

  • op welke databronnen de cijfers zijn gebaseerd
  • hoe representatief die bronnen zijn
  • hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt

Privacybescherming
Alle data die bij het Nivel binnenkomen zijn anoniem en niet herleidbaar tot specifieke patiënten of zorgverleners. We besteden bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In ons privacyreglement staat precies omschreven welke gegevens we gebruiken en hoe we daarmee omgaan. We houden ons aan de Code Goed Gedrag, opgesteld door de Federa, oftewel de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).


Gebruikte methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijnMethoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert weekcijfers én jaarcijfers over ziekten en aandoeningen én jaarcijfers over zorggebruik en kwaliteit van zorg.

Disclaimer
Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

 

Hendriksen JMT, Hooiveld M, Nielen MMJ, Hek K. Methoden vaststellen cijfers Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 13-07-2020; geraadpleegd op 26-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/methoden