We geven aan welke methoden we gebruiken voor de totstandkoming van alle cijfers die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn presenteert.

Totstandkoming cijfers aandoeningen
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn levert weekcijfers én jaarcijfers over ziekten en aandoeningen.

  • We leggen uit hoe Nivel Surveillance, met behulp van de Peilstations, te werk gaat voor het opstellen van de actuele weekcijfers over griep en andere aandoeningen.
  • We leggen uit hoe de jaarcijfers over ziekten en aandoeningen, met behulp van de Nivel-huisartsenregistraties, tot stand komen. 
  • Voor de cijfers over zorggebruik en kwaliteit van zorg geven we per zorgverlener aan op welke databronnen de cijfers zijn gebaseerd, hoe representatief die bronnen zijn en hoe de oorspronkelijke data zijn bewerkt.

In onze begrippenlijst vindt u de meest voorkomende begrippen die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gebruikt, met hun verklaring.

 
Onderstaand kaartje laat per discipline de geografische spreiding zien van de zorgpraktijken waarover wij rapporteren.
 
 
Disclaimer
Wij doen ons best om onze onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk te presenteren. De onderzochte materie is echter complex. Wij staan in voor de juistheid van onze cijfers, maar wij kunnen geen verantwoording aanvaarden voor conclusies die derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast continue bezig met het verbeteren van ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren van de methodologie of het toevoegen van gegevens van praktijken die op een later moment zijn binnengekomen. Hierdoor kunnen veranderingen optreden in de cijfers. Bij het gebruik van cijfers is het daarom van belang om bij de verwijzing altijd aan te geven van welke pagina de gegevens afkomstig zijn en wanneer de website is bezocht.

NIVEL Zorgregistraties - Methoden.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 31-03-2020; geraadpleegd op 03-04-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/zorgregistraties-eerste-lijn/methoden