Barometer Wisselen van zorgverzekeraar

Uit het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Ieder jaar zijn verzekerden in de gelegenheid om te wisselen van zorgverzekeraar. Met de Barometer Wisselen van Zorgverzekeraar houden we met het aan de hand van vragenlijsten aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg. sinds 2005 bij hoeveel mensen van die gelegenheid gebruikmaken.

Jaarlijks meten we niet alleen of mensen gewisseld zijn van zorgverzekeraar, ook vragen we naar de redenen waarom mensen wel of niet gewisseld ziin.

ResultatenKies zelf welke resultaten van 'wisselen van zorgverzekeraar' worden getoond

Met behulp van een keuzemenu kunt u uw eigen grafiek met resultaten samenstellen. U kiest (1) een onderwerp en (2) de type grafiek; eronder wordt direct de grafiek met de percentages over het onderwerp naar keuze wordt in het gekozen grafiektype getoond.

Onderwerpen die u kunt kiezen:

  • percentage mensen dat jaarlijks is gewisseld van zorgverzekeraar (desgewenst uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, ervaren gezondheid en inkomen)
  • redenen om wél te wisselen van zorgverzekeraar
  • redenen om níet te wisselen van zorgverzekeraar
  • percentage mensen mét en percentage mensen zonder aanvullende verzekering
  • percentage mensen dat een collectieve verzekering heeft

Meer weten?Meer weten?

Voor vragen over onderzoek:
Dr. Anne Brabers, projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg en senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing
[T] 030 272 98 55
[E] a.brabers@nivel.nl

Voor panelleden:
[T] 030 272 96 62 (bij voorkeur van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur)
[E] consumentenpanel@nivel.nl

 

Gegevensverzameling