Project
Start
januari 2012

Basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring na rampen

Bij eerdere grote rampen en crises in Nederland – denk aan de vuurwerkramp in Enschede, de nieuwjaarsbrand in Volendam en het schietincident in Alphen aan den Rijn – is succesvol gebruik gemaakt van gegevens in elektronische medische dossiers van huisartsen, bedrijfsartsen en apothekers om de gezondheidseffecten op korte en langere termijn in kaart te brengen. Deze vorm van monitoring bleek van belang voor de planning en uitvoering van de nazorg.

In de praktijk is gebleken dat het opstarten in de beginfase moeizaam verliep en gepaard ging met allerlei knelpunten. Om een snelle activering en opschaling van monitoringscapaciteit te waarborgen onderhoudt het Nivel een basisunit gezondheidsonderzoek en monitoring. Onderzoekers van het onderzoeksprogramma Rampen en Milieudreigingen werken daarbij nauw samen met collega’s van het EPD-cluster van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en de Peilstations.

De basisunit richt zich op twee doelen: (1) zorgdragen dat onmiddellijk na een ramp of incident een infrastructuur wordt opgeschaald om de gezondheid van getroffenen (voor en na ramp) via monitoring met behulp van bestaande registratiesystemen in de zorg in kaart te brengen; (2) zorgdragen dat de monitoring door Nivel aansluit bij de uitvoering van de gezondheidsonderzoekopdracht van verantwoordelijke gezondheidsautoriteiten.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
Centrum Gezondheid en Milieu van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.