Cijfers huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Bij een gezondheidsprobleem waarmee iemand niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan een patiënt 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost. Het is de bedoeling dat de patiënt eerst belt met de huisartsenpost. Een assistent(e) beoordeelt dan de hulpvraag en kent een prioriteit (urgentie) toe. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat afgehandeld wordt. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite.

Organisatie van huisartsenzorg buiten kantooruren
Huisartsenzorg buiten kantooruren valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van 52 huisartsendienstenstructuren (HDS’en). De fysieke locatie waar deze zorg wordt verleend is de huisartsenpost (HAP), waarvan er in Nederland 118 zijn. Een HDS kan één of meerdere HAPs omvatten.

Wat valt op?

 • De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 27 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het gezamenlijk verzorgingsgebied heeft bijna 10,5 miljoen inwoners.
 • In 2018 maakte bijna 16,6% van de Nederlanders tenminste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
 • Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (vanaf 85 jaar)
 • Het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners nam tussen 2014 en 2018 toe.
 • Vergeleken met 2017, nam het totaal aantal contacten op de HAP toe. Het aantal visites per 1000 inwoners nam in 2018 af, terwijl het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners toe nam.
 • Tussen 2014 en 2018 nam het aantal hoog-urgente contacten (U1 en U2) en midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe. Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) nam tussen 2014 en 2016 af, in 2017 en 2018 was echter een lichte stijging te zien in het aantal contacten met U5.
 • Mensen die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.
 • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).
 • Diagnoses worden steeds beter geregistreerd op de HAP. Het aantal contacten met een ICPC-code blijft toenemen.

Meer informatie

 • De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 29 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 10,5 miljoen inwoners (verantwoording).
 • Het jaarrapport 2018 "Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018" met de meest recente cijfers over zorg op de huisartsenpost vindt u hier.
Jansen T, Ramerman L, Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 18-05-2020; geraadpleegd op 09-08-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/cijfers-huisartsenposten