Cijfers huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Hoeveel Nederlanders maken er jaarlijks gebruik van de huisartsenpost (HAP)? Hoeveel contacten zijn er jaarlijks met de huisartsenpost? Wat is de urgentie van die contacten? Hoeveel geneesmiddelenvoorschriften worden op de HAP voorgeschreven? Dit en meer vindt u in dit onderdeel.

HuisartsenpostRol huisartsenpost in de eerstelijnszorg
Bij een gezondheidsprobleem waarmee iemand niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan een patiënt 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost (HAP).
Het is de bedoeling dat de patiënt eerst belt met de huisartsenpost. Een assistent(e) beoordeelt dan de hulpvraag en kent een prioriteit (urgentie) toe. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat afgehandeld wordt. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite.

ProjectenOrganisatie huisartsenposten in Nederland
'
Huisartsenzorg buiten kantooruren' valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van 52 huisartsendienstenstructuren (HDS’en). De fysieke locatie waar deze zorg wordt verleend is de huisartsenpost (HAP); Nederland telt 118 huisartsenposten. Een HDS kan één of meerdere HAPs omvatten.

Wat valt op, als we alle cijfers over de huisartsenpost op de onderliggende pagina's overzien:

Kernpunten zorg op de huisartsenpost, 2018 en voorgaande jaren

Patiëntkenmerken

  • In 2018 maakt bijna 16,6% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (vanaf 85 jaar).

Omvang zorggebruik

  • Tussen 2014 en 2018 neemt het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners toe.
  • Vergeleken met 2017 neemt het totaal aantal contacten op de HAP in 2018 toe.
  • Het aantal visites per 1000 inwoners neemt in 2018 af, terwijl het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners toeneemt.

Triage ingangsklachten en urgentietoekenning

  • Ingangsklachten worden steeds beter geregistreerd op de HAP. Het aantal contacten met een ICPC-code blijft toenemen. Tussen 2014 en 2018 neemt het aantal hoog-urgente contacten (U1 en U2) en midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe.
  • Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) neemt tussen 2014 en 2016 af.
  • In 2017 en 2018 is daarentegen een lichte stijging te zien in het aantal contacten met U5.

Gezondheidsproblemen

  • Patiënten die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.

Voorgeschreven geneesmiddelen:

  • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost, zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsBronnen en verantwoording gepresenteerde cijfers over zorg op huisartsenposten
De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Alle jaarrapporten 'Zorg op de huisartsenpost' - cijfers en achtergrondinformatie

 

Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Ramerman L, Verheij R. Cijfers huisartsenposten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 23-10-2020; geraadpleegd op 28-10-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-huisartsenposten