Kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger

Uit onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg

Sinds 2016 stelt het Nivel elk jaar diverse kerncijfers op over zorg en gezondheid vanuit het perspectief van de burger. De cijfers baseren we op peilingen binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg en brengen we uit als publicatie. U vindt ze op deze pagina bij elkaar.

De jaarlijkse Nivel-kerncijfers 'gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger' worden ook opgenomen op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ). Hier staan de vele kerncijfers ten aanzien van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning die het ministerie van VWS van verschillende partijen ontvangt en gebruikt ter ondersteuning van zijn beleid.

Jaarlijkse Nivel-kerncijfers 'Burgers over zorg': vier thema's

We bevragen de burgers die deelnemen aan het Consumentenpanel Gezondheidszorg over:

 1. bejegening door de huisarts
 2. gezamenlijke besluitvorming over een behandeling, met de huisarts of medisch specialist
 3. toegang tot zorg
 4. tevredenheid met het vervullen van sociale rollen en activiteiten

Wat: cijfers over ziekten en zorg1. Hoe ervaren patiënten de bejegening door de huisarts?

Goede bejegening door de huisarts maakt deel uit van patiëntgerichte zorg en is daarmee een indicator voor de kwaliteit van zorg. Kwaliteit is, naast betaalbaarheid en toegankelijkheid, een belangrijke pijler van de zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de tijd die de huisarts neemt
 • de mate waarin de huisarts zaken begrijpelijk uitlegt
 • de mate waarin de huisarts de patiënt betrekt bij beslissingen over de behandeling
 • de gelegenheid die de huisarts biedt om vragen te stellen
 • de mate waarin de huisarts de patiënt beleefd en respectvol behandelt

Resultaten peiling 2022

Op alle gemeten aspecten omtrent de bejegening door de huisarts is de meerderheid van de burgers altijd positief (roze in de grafiek). Meer weten? Open de publicatie.

Bejegening door de huisarts

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over bejegening door de huisarts

Wat: cijfers over ziekten en zorg2. Hoe ervaren patiënten de gezamenlijke besluitvorming over hun behandeling met hun huisarts of medisch specialist?

Gezamenlijke besluitvorming draagt bij aan tevredenheid en een betere arts-patiënt-relatie en daarmee de kwaliteit van zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de mate waarin de arts de voor- en nadelen van de behandelingsmogelijkheden uitlegt
 • de mate waarin de arts vraagt welke behandelingsmogelijkheid de voorkeur van de patiënt heeft
 • de mate waarin de arts en de patiënt samen een behandelingsoptie kiezen

Resultaten peiling 2022

Tussen 2016 en 2022 blijven patiënten even positief over het samen met de huisarts of medisch specialist beslissen over hun behandeling: ze geven dit elk jaar een score van ongeveer 70 op 100. Meer weten? Open de publicatie.

Gezamenlijke besluitvorming over een behandeling met huisarts of medisch specialist

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over samen beslissen met de huisarts of medisch specialist

Wat: cijfers over ziekten en zorg3. Hoe ervaren patiënten de toegang tot zorg?

Toegankelijkheid is, naast betaalbaarheid en kwaliteit, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg: mensen die zorg nodig hebben dienen op tijd toegang te hebben tot die zorg.

Onderwerpen vragenlijstonderzoek

 • de mate waarin patiënten afzien van zorg vanwege de kosten
 • de mate waarin patiënten moeten wachten op een afspraak bij de medisch specialist na een doorverwijzing van de huisarts

Resultaten peiling 2022

Net als vorig jaar heeft 8% van de burgers in 2022 vanwege de kosten afgezien van ten minste één van de volgende drie vormen van zorg: een doktersbezoek; een medisch onderzoek of medische behandeling; medicatie. Sinds 2018 is dit percentage stabiel. Meer weten? Open de publicatie.

Toegang tot zorg

Alle Nivel-publicaties (vanaf 2016) met kerncijfers over toegang tot zorg

Wat: cijfers over ziekten en zorg4. Hoe tevreden zijn burgers met het vervullen van sociale rollen en activiteiten?

Tevredenheid over sociale rollen en activiteiten die men vervult in het leven is belangrijk voor het welzijn en de kwaliteit van het leven van mensen, en daarmee de volksgezondheid. Het is een aspect van ervaren gezondheid en functioneren, wat je alleen kunt meten door dit aan de burger zelf te vragen.

Resultaten peiling 2022

Burgers zijn over het algemeen tevreden over het vermogen dat zij hebben om een sociale rol of activiteit te vervullen (rood en groen in de grafiek). Het meest tevreden zijn ze over hun vermogen om dingen voor hun familie/gezin te doen (rij 1 in de grafiek) en het minst tevreden zijn ze over hun vermogen om te voldoen aan de behoeften van vrienden. Meer weten? Open de publicatie

Nivel-grafiek-burgers-over-sociale-rollen

Nivel-publicaties met kerncijfers over sociale rollen en activiteiten van burgers

Met wie: deelnemen en deelnemers aan Nivel Zorgregistraties Eerste LijnPartners: Consortium Staat van VenZ

Een consortium van kennisinstituten, die cijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, werkt binnen de Staat VenZ samen om tot overeenstemming te komen over definities en bronnen voor de kerncijfers. Het consortium wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS en bestaat uit:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
 • Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Trimbos-instituut
 • Zorginstituut Nederland (ZN)
Jong, J. de, Brabers, A . Kerncijfers Gezondheid en zorg vanuit het perspectief van de burger. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 14-07-2023; geraadpleegd op 01-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/resultaten-van-onderzoek/burgers-over-gezondheidszorg/kerncijfers-gezondheid-en-zorg-vanuit-perspectief-burger
Gegevensverzameling