Cijfers fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd, aldus het beroepsprofiel van de fysiotherapeut.

Fysiotherapie is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de 4-jarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie. De gegevens beperken zich tot de reguliere fysiotherapie. Specialisaties, zoals manuele therapie en sportfysiotherapie worden buiten beschouwing gelaten.

Samenvatting

Patiëntkenmerken

  • 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw
  • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 53 jaar

Omvang Zorggebruik

  • Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen
  • Gemiddeld duurt de behandeling 11 weken

Verwijzing

  • 56%  van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut

Gezondheidsproblemen

  • De meest voorkomende klachten zijn spier, pees en fascie aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veel voorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lage rugpijn. Bij bijna 64% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel

Meetwaarden

  • Het aandeel patiënten waarbij minimaal één meetinstrument gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van 2017 gedaald van 56% naar 50%.
  • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument

Evaluatie

  • Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
  • In ruim 81% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt. Bij bijna 8% stopte de patiënt op eigen initiatief

 

Van den Dool J, Schermer T. Cijfers fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 13-05-2020; geraadpleegd op 14-07-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-fysiotherapeuten