Cijfers fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang.

Fysiotherapie is een beschermd beroep. Dit betekent dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.

Werkwijze fysiotherapeuten
Fysiotherapeuten komen via een proces van klinisch redeneren tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan therapeutische en/of preventieve interventies worden bepaald en uitgevoerd, aldus het beroepsprofiel van de fysiotherapeut.

Cijfers (reguliere) fysiotherapie
Onze gegevens beperken zich tot de reguliere fysiotherapie. Specialisaties, zoals manuele therapie en sportfysiotherapie, worden buiten beschouwing gelaten.

Samenvatting

Patiëntkenmerken

 • 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 53 jaar.

Omvang zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen.
 • Gemiddeld duurt een fysiotherapeutisch behandeltraject 11 weken.

Verwijzing

 • 56% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut

Gezondheidsproblemen

 • De meestvoorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veelvoorkomende klachten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lagerugpijn.
 • Bij bijna 64% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel.

Meetwaarden

 • Het aandeel patiënten bij wie minimaal één meetinstrument wordt gebruikt wordt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van 2017 gedaald van 56% naar 50%.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meest gebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling

 • Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
 • In ruim 81% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt.
 • Bijna 8% van de patiënten op eigen initiatief.

Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel 'Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapieprakijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronisch patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Van den Dool J, Schermer T. Cijfers fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 28-09-2020; geraadpleegd op 28-09-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-fysiotherapeuten