Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

We geven inzicht in de zorg die de eerstelijnszorg fysiotherapeut biedt. U vindt in dit onderdeel informatie over de populatie die de fysiotherapeut bezoekt, en ook over het zorgproces, de zorginhoud en de zorgevaluatie bij de fysiotherapeut.

Nivel-dé-fystiotherapeut


FysiotherapeutRol fysiotherapeut in de eerstelijnszorg
Fysiotherapie is een paramedische discipline gericht op het herstel en het ontwikkelen van het optimale bewegen, bij behoud en bij achteruitgang. Fysiotherapeut is een beschermd beroep. Dit betekent and dat een fysiotherapeut de vierjarige HBO-studie heeft afgerond en tevens een BIG-registratie moet bezitten.
Een fysiotherapeut gaat - kortgezegd - als volgt te werk in het behandeltraject van een patiënt: via een proces van klinisch redeneren komt de fysiotherapeut tot een specifiek fysiotherapeutische diagnose, op basis waarvan hij of zij de therapeutische en/of preventieve interventies uitvoert. Meer informatie vindt u in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut, vastgelegd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat valt op, als we de verschillende overzichten op de onderliggende pagina's bekijken:

Kernpunten fysiotherapeutische zorg, 2018 en voorgaande jaren
Onze gegevens beperken zich tot de reguliere fysiotherapie. Specialisaties, zoals manuele therapie en sportfysiotherapie, laten we buiten beschouwing.

Patiëntkenmerken

 • 60% van de patiënten die bij de fysiotherapeut komen, is vrouw.
 • De gemiddelde leeftijd van patiënten is 53 jaar.

Omvang zorggebruik

 • Gemiddeld krijgt een patiënt 9 behandelingen.
 • Gemiddeld duurt een fysiotherapeutisch behandeltraject 11 weken.

Aanmelding

 • 56% van de mensen komt via Directe Toegankelijkheid bij de fysiotherapeut.

Gezondheidsproblemen

 • De meestvoorkomende klachten zijn spier-, pees- en fascie-aandoeningen van de cervicale en lumbale wervelkolom. Veelvoorkomende klachten die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld pijn aan de nek/schouder en lagerugpijn.
 • Bij bijna 64% van de patiënten verwacht de therapeut volledig herstel.

Meetinstrumenten

 • Het aandeel patiënten bij wie minimaal één meetinstrument wordt gebruikt tijdens de hele behandeling is ten opzichte van 2017 gedaald van 56% naar 50%.
 • De Patiënt Specifieke Klachtenlijst is het meestgebruikte meetinstrument.

Evaluatie behandeling

 • Bij bijna 84% van de patiënten werd de behandeling beëindigd omdat de patiënt uitbehandeld was.
 • In ruim 81% van de gevallen was dit omdat de behandeldoelen waren bereikt.
 • Bijna 8% van de patiënten beëindigde de behandeling op eigen initiatief.


Gebruikte methode weekcijfers aandoeningen: Surveillance en PeilstationsVerantwoording cijfers fysiotherapeuten
Alle cijfers die we in dit onderdeel ‘Cijfers fysiotherapeuten’ presenteren, komen voort uit het analyseren van de gegevens die Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt bij aangesloten fysiotherapiepraktijken. De gegevens die zij opnemen in hun elektronische patiëntendossiers vormen de basis. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, behandelingen en uitslagen van diagnostische tests.

Eerdere rapporten 'Zorg door de fysiotherapeut' - jaarcijfers en achtergrondinformatie


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Dool J van den, Dijk L van. Cijfers zorgverlening fysiotherapeuten - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2021 [Laatst gewijzigd op 08-12-2020; geraadpleegd op 19-01-2021]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-fysiotherapeuten