Cijfers huisartsen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Zo’n 5000 huisartsenpraktijken in Nederland
In Nederland zijn ongeveer 5000 huisartsenpraktijken. In toenemende mate zijn dat meermanspraktijken en gezondheidscentra. De solistisch werkende huisarts komt steeds minder vaak voor. De brochures met jaarcijfers beroepenregistraties van de huisartsen laat zien welke trends er nog meer zijn in het aanbod aan huisartsenzorg.
 

Gegevensbronnen: elektronische patiëntendossiers
Bijna alle huisartsen houden hun medische dossiers elektronisch bij. In deze dossiers staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen en uitslagen van diagnostische tests. De gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.
 

Door ervan uit te gaan dat mensen met klachten en aandoeningen op enig moment bij de huisarts komen – náást andere eerstelijnszorgverleners – kunnen we verantwoorden dat de door vele huisartsen geregistreerde zorgcijfers een adequaat beeld geven van de gezondheid in Nederland.  Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins We signaleren en rapporteren plotselinge veranderingen in ziektepatronen, zoals bij een griepepidemie of ramp. Zodoende geven wij met onze weekcijfers van ziekten en aandoeningen een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, waarin alle wekelijkse metingen van ziekten en aandoeningen zijn opgenomen en voorzien van beeldende duiding (grafieken).Meest recente cijfers: jaarrapport huisartsenzorg 2019

De meest recente cijfers over zorg in de huisartsenpraktijk vindt u in ons meest recente jaarrapport ‘Zorg door de huisarts Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018’ met de bijbehorende bijlage met tabellen.

 

Over deze cijfers:

 • De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit ongeveer 421 huisartsenpraktijken met in totaal ongeveer 1,8 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen.
 • Ongeveer veertig huisartsenpraktijken verzamelen aanvullende gegevens die in de routine-registraties ontbreken in dit rapport. De informatie over de gezondheidsproblemen, gebeurtenissen en verrichtingen in deze huisartsenpraktijken staat in het onderdeel Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens Peilstations.

Bijna alle huisartsen houden hun medische dossiers elektronisch bij. Daarin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen, en uitslagen van diagnostische tests. Deze gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.

Het jaarrapport 2018 "Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018" met de meest recente cijfers over zorg in de huisartsenpraktijk vindt u hier (en de bijlage hier).
 


Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenKernpunten huisartsenzorg 2019
De kernpunten van de gegevensverzameling over 2019 zijn:

 • Het rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 1,8 miljoen patiënten, ingeschreven bij 421 huisartsenpraktijken.
 • 78% van de ingeschreven patiënten had in 2019 een of meer gedeclareerde contacten met de huisarts.
 • Patiënten hadden in 2019 gemiddeld 5 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 5-17 jaar werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd,  ruim 2; in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 15.
 • Het aantal contacten met de huisarts is in 2019 ligt gedaald in vergelijking met 2018 (gemiddeld 4,1 versus 4,3 contacten)
 • Het totaal aantal M&I-verrichtingen is in 2019 ligt gestegen ten opzichte van vorig jaar (186 versus 172 M&I-verrichtingen per 1.000 patiënten).
 • Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt ten minste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2019.
 • Het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven is de afgelopen jaren licht gedaald.
 • In 2018 waren er 310 verwijzingen per 1000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialismen dermatologie en oogheelkunde (beide 32 per 1000 patiënten), gevolgd door KNO-heelkunde en orthopedie. De cijfers over 2019 zijn nog niet bekend.


Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Onderzoek (laten) doen met gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
De gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vormen een rijke bron van informatie. Wilt u zelf gegevens van onze registraties gebruiken voor onderzoek?

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Cijfers huisartsen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 25-06-2020; geraadpleegd op 14-07-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-huisartsen