Cijfers huisartsen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Voor de meeste gezondheidsproblemen is de huisartsenpraktijk nog altijd de eerste plek waar men aanklopt voor professionele hulp. Voor het raadplegen van specialistische hulp is meestal een verwijzing van een huisarts nodig, hierdoor heeft de huisarts een poortwachter functie. Bijna iedere Nederlander staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk (inschrijving op naam).

In Nederland zijn ongeveer 5000 huisartsenpraktijken. In toenemende mate zijn dat meermanspraktijken en gezondheidscentra. De solistisch werkende huisarts komt steeds minder vaak voor. De beroepenregistratie van het Nivel laat zien welke trends er nog meer zijn in het aanbod aan huisartsenzorg (cijfers uit de beroepenregistratie van het Nivel).
 

Bijna alle huisartsen houden hun medische dossiers elektronisch bij. Daarin staan gegevens over gezondheidsproblemen, contacten, voorgeschreven geneesmiddelen, en uitslagen van diagnostische tests. Deze gegevens vormen de basis voor de hier gepresenteerde cijfers.
 

Het jaarrapport 2018 "Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018" met de meest recente cijfers over zorg in de huisartsenpraktijk vindt u hier (en de bijlage hier).
 

De cijfers in dit rapport gaan over het rapportagejaar 2018 en zijn gebaseerd op gegevens uit ongeveer 419 huisartsenpraktijken met in totaal ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten. Het gerapporteerde aantal patiënten en praktijken kan per analyse verschillen. Ongeveer 40 huisartsenpraktijken verzamelen aanvullende gegevens die in de routine-registraties ontbreken. De informatie over deze gezondheidsproblemen, gebeurtenissen en verrichtingen in de huisartsenpraktijk staat in het onderdeel Aanvullende gegevens Peilstations

 

De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2018:

  • Dit rapport bevat cijfers over het zorggebruik van 1,7 miljoen patiënten, ingeschreven bij ongeveer 419 huisartsenpraktijken.
  • 78% van de ingeschreven patiënten had in 2018 één of meer gedeclareerde contacten met de huisarts
  • Patiënten hadden in 2018 gemiddeld 4,5 keer contact met de huisartsenpraktijk. Voor kinderen in de leeftijdscategorie 5-17 jaar werden gemiddeld de minste contacten per jaar gedeclareerd, namelijk 2,3; in de oudste leeftijdscategorie (85 jaar en ouder) waren dat er het meest, namelijk gemiddeld 13,3.
  • Het totaal aantal gedeclareerde contacten is in 2018 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het aantal lange consulten en telefonische consulten is daarentegen duidelijk toegenomen in de afgelopen vijf jaar. 
  • Zo’n 16% van de patiënten in de huisartsenpraktijk krijgt tenminste één keer per jaar een maagzuurremmer voorgeschreven. Dit is daarmee, net als in eerdere jaren, het meest voorgeschreven geneesmiddel bij de huisarts in 2018.
  • De dalende trend in het percentage patiënten dat een antibioticum kreeg voorgeschreven (17,8%) lijkt te stagneren.
  • In 2018 waren er 310 verwijzingen per 1.000 ingeschreven patiënten naar een medisch specialist. De meeste tweedelijns verwijzingen gingen naar het specialismen dermatologie  en oogheelkunde (beide 32 per 1000 patiënten), gevolgd door KNO-heelkunde en orthopedie.

 

Meijer WM, Verberne LDM, Weesie YM, Davids RN, Winckers MLJJ, Korteweg L, de Leeuw-Stravers E, Urbanus TLF, Schermer TRJ, Nielen MMJ, Hek K. Zorg door de huisarts, samenvatting. Uit: Zorg door de huisarts - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 11-02-2020; geraadpleegd op 29-03-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-huisartsen