Huisartsenpost

Bij een gezondheidsprobleem waarmee iemand niet kan wachten tot de volgende werkdag, kan een patiënt 's avonds, 's nachts en in het weekend terecht bij de huisartsenpost. Het is de bedoeling dat de patiënt eerst belt met de huisartsenpost. Een assistent(e) beoordeelt dan de hulpvraag en kent een prioriteit (urgentie) toe. Deze triage heeft als doel dat elke hulpvraag op tijd en op maat afgehandeld wordt. De assistent(e) kan onder supervisie van de huisarts zelf een advies geven, geruststellen of de hulpvraag doorgeven aan de huisarts voor een telefonisch advies, consult of visite.


Organisatie van huisartsenzorg buiten kantooruren
Huisartsenzorg buiten kantooruren valt in Nederland onder de verantwoordelijkheid van 50 huisartsendienstenstructuren (HDS’en). De fysieke locatie waar deze zorg wordt verleend is de huisartsenpost (HAP), waarvan er in Nederland 122 zijn. Een HDS kan één of meerdere HAPs omvatten.

 

  • De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 29 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het gezamenlijk verzorgingsgebied heeft bijna 12 miljoen inwoners.
  • In 2017 maakte 16,2% van de Nederlanders ten minste eenmaal gebruik van de huisartsenpost.
  • Gebruik van de huisartsenpost is het hoogst onder jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) en ouderen (vanaf 85 jaar)
  • Het totaal aantal contacten met de huisartsenpost per 1000 inwoners nam tussen 2013 en 2016 toe, in 2017 nam het aantal contacten weer af.
  • Vergeleken met 2016, nam het aantal consulten en visites per 1000 inwoners in 2017 af, het aantal telefonische consulten per 1000 inwoners nam licht toe.
  • Tussen 2013 en 2017 nam het aantal hoog-urgente contacten (U1 en U2) en midden-urgente contacten (U3) per 1000 inwoners toe. Ten opzichte van 2016 vlakt de stijging in 2017 iets af.  Het aantal contacten met een lage urgentie (U4 en U5) nam tussen 2013 en 2016 af, in 2017 is echter een lichte stijging te zien in het aantal contacten met U5.
  • Mensen die voor een consult naar de huisartsenpost gaan, doen dit vooral vanwege scheur- en snijwonden, buikpijn en acute infecties aan de bovenste luchtwegen.
  • Geneesmiddelen die het meest worden voorgeschreven op de huisartsenpost zijn Bèta-lactam-antibiotica/penicillines en niet-steroïde anti-inflammatoire en anti-reumatische middelen (NSAID’s).

Meer informatie

  • De cijfers over huisartsenposten zijn gebaseerd op elektronisch geregistreerde gegevens van 29 huisartsendienstenstructuren die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, met een gezamenlijk verzorgingsgebied van bijna 12 miljoen inwoners (verantwoording).
  • Het jaarrapport 2017 "Zorg op de huisartsenpost - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: jaarcijfers 2017 en trendcijfers 2013-2017" met de meest recente cijfers over zorg op de huisartsenpost vindt u hier.

Jansen T, Hek K, Schermer T. Algemene beschrijving huisartsenpost.

Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-07-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/huisartsenpost