Project
Start
januari 2017

Staat van Volksgezondheid en Zorg: eenduidige kerncijfers over volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning

Duur: jan 2017 - dec 2023

Achtergrond
De Staat van Volksgezondheid en Zorg (Staat VenZ) is een website en app met een overzicht van beleidsrelevante kerncijfers voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS). Op de site worden ruim 200 actuele kerncijfers gepresenteerd uit verschillende publicaties op het gebied van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, plus trends in de tijd en uitsplitsingen naar achtergrondkenmerken en regio.

Doel website Staat van Volksgezondheid en Zorg
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) wil een centrale plek waar betrouwbare en eenduidige kerncijfers op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning staan die relevant zijn voor haar beleid. Deze kerncijfers en bijbehorende trends bieden zicht op voortgang en effecten van het huidige beleid en kunnen helpen bij het maken van keuzes over nieuw beleid. Op die manier ondersteunt de Staat VenZ het ministerie bij het maken van beleid. Het digitale cijferoverzicht (website en app) biedt direct toegang tot de kerncijfers voor het beleid en de verantwoording.

Samenwerking: Consortium Staat van VenZ
Een consortium van kennisinstituten, die cijfers leveren op het terrein van volksgezondheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, werkt binnen de Staat VenZ samen om tot overeenstemming te komen over definities en bronnen voor de kerncijfers. Het consortium bestaat uit:
- Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS)
- Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
- Nederlands Jeugdinstituut ( NJi)
- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
- Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
- Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
- Trimbos-instituut
= Zorginstituut Nederland (ZN).

Resultaat
Alle kerncijfers zijn te vinden op de website Staat van Volksgezondheid en Zorg: https://www.staatvenz.nl/.
Publicaties van het Nivel zijn tevens te vinden op www.nivel.nl/publicaties.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Het Consortium Staat van VenZ bestaat uit: RIVM; Nivel, Trimbos-instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlandse Zorgautoriteit,Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Zorginstituut Nederland (ZN)